Foto: Lotta Person

Ordförandeforum

Ett återkommande forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte där ni ordförande och vice ordförande har stor möjlighet att påverka innehållet. Temana bestäms utifrån såväl omvärldsbevakning som inkomna förslag. Det ska alltid vara värdefullt att delta.

Ordförandeforum 2024 - anmäl dig redan nu!


Anmäl dig till 2 april kl. 18.00-20.00

Temat denna kväll är verksamhetsansvar och ideellt engagemang.
Frågan om ideellt engagemang i Svenska kyrkans verksamhet diskuteras intensivt. Av olika skäl behöver kyrkan utveckla den ideella arenan - vad betyder det för arbetsgivaren?

Skao vill stärka förutsättningarna för det ideella engagemanget i församlingarna. Hur ser ansvaret ut för de ideella medarbetarna? Vad gäller villkor, arbetsmiljö, arbetsledning, gränsdragningar ideell/anställd/förtroendevald, tystnadsplikt, försäkringar med mera. Medverkar gör Pär Åkerström och Per Westberg

 Aktuella samtal

Det finns också plats för erfarenhetsutbyte i någon fråga – skicka gärna in i förväg! par.akerstrom@skao.se


Anmäl dig till 24 september kl. 18.00-20.00

Anmäl dig till 5 november (vi återkommer om klockslag)

Gemensamt forum med kyrkoherdar under 2024

Anmäl dig till 3 juni kl. 18.00-20.00

Anmäl dig till 12 december (vi återkommer om klockslag)

Intresserad av en specifik fråga?

Du kan alltid påverka programmet genom att lämna önskemål eller ställa fråga direkt till par.akerstrom@skao.se

Bakgrund till satsningen

År 2020 initierade arbetsgivarorganisationen digitala HR-forum för alla som arbetar med HR-frågor. Framgångarna med HR-forum väckte tanken om motsvarande möjlighet till digitala möten även för kyrkoherdar och ordförande i kyrkoråd.

Annat som kan intressera!

Kyrkorådsordförande – att växa i roll och uppdrag (blandat lärande online)

Utbildningen Kyrkorådsordförande – att växa i roll och uppdrag vänder sig till dig som är ordförande eller vice ordförande i ett kyrkoråd. Utbildningen är också öppen för dig som är kyrkoherde om din kyrkorådsordförande är anmäld.

>Ett par hörlurar ligger ovanpå ett uppslag av en skrift med ett citat:.

Utbildningar och medlemsaktiviteter för förtroendevalda

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder ett flertal utbildningar och medlemsaktiviteter särskilt anpassade för förtroendevalda

illustration som visar olika grupper av personer som samarbetar, sittande runt bord eller gående.

Processtöd i styrelsearbete

Behöver ni som kyrkoråd utveckla och stärka ert styrelsearbete? Bli säkrare över gränsdragningen mellan styrning och ledning? Förtydliga ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda och anställda?  Då kan processtöd i styrelsearbete vara något för er. 

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.