datorskärm emd texten Ordförandeforum i förgrunden. Två gröna växter i bakgrunden.
Foto: Lotta Person

Ordförandeforum

Ett återkommande forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte där ni ordförande och vice ordförande har stor möjlighet att påverka innehållet. Temana bestäms utifrån såväl omvärldsbevakning som inkomna förslag. Det ska alltid vara värdefullt att delta.

Rekordmånga deltagare i vårens första ordförandeforum 

Från och med i år riktar sig ordförandeforum till såväl ordförande som vice ordförande, en satsning som föll väl ut när vårens första forum arrangerades 6 februari.

På agendan stod information om förutsättningarna för de pågående avtalsförhandlingarna och deltagarna uppmuntrades att delta i de informationstillfällen som bjuds under våren.

Därefter följde en genomgång av Arbetsmiljöverkets rapport om hur trossamfund arbetar mot kränkande särbehandling. I grupper kunde deltagarna sedan erfarenheter om hur kyrkorådet följer upp arbetsmiljöarbetet generellt och säkerställer resurser så att kyrkoherden kan utföra sina arbetsmiljöuppgifter.

Gå inte miste om nästa forum för ordförande och vice ordförande! Anmäl dig idag!

12 september kl.  17.00-19.00

08 november kl. 17.00-19.00

07 december kl. 16.00-18.00 Gemensamt med kyrkoherdar. Terminsvisa forum för utbyte mellan kyrkoherdar, ordförande och vice ordförande (arbetsgivarföreträdare). Temana har fokus på frågor som rör skärningspunkten mellan styrning och ledning.

Intresserad av en specifik fråga?

Du kan  påverka programmet genom att lämna önskemål eller ställa fråga direkt till Pär Åkerström.  

Bakgrund till satsningen

År 2020 initierade arbetsgivarorganisationen digitala HR-forum för alla som arbetar med HR-frågor. Framgångarna med HR-forum väckte tanken om motsvarande möjlighet till digitala möten även för kyrkoherdar och ordförande i kyrkoråd.

Kyrkorådsordförande – att växa i roll och uppdrag (blandat lärande online)

Utbildningen Kyrkorådsordförande – att växa i roll och uppdrag vänder sig till dig som är ordförande eller vice ordförande i ett kyrkoråd. Utbildningen är också öppen för dig som är kyrkoherde om din kyrkorådsordförande är anmäld.

En man och en kvinna sätter upp post itlappar på en vägg.

Processinriktat stöd för styrelsearbete

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation bistår kyrkoråd i arbetet med att utveckla och förbättra sitt styrelsearbete.

>Ett par hörlurar ligger ovanpå ett uppslag av en skrift med ett citat:.

Utbildningar och medlemsaktiviteter för förtroendevalda

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder ett flertal utbildningar och medlemsaktiviteter särskilt anpassade för förtroendevalda

kvinna sitter vid skrivbord och pratar med en man.

Från lokal personalpolitik till central delegation

Med mångårig erfarenhet som förtroendevald ser Ulla Malmgren (BA) gemensamma utmaningar i att axla ansvaret på de olika nivåerna: – Viktigast är att vara öppen, ärlig och tydlig med vad man vill. Det är grunden för att komma överens, även om man tycker olika i en del sakfrågor.

Hitta snabbt

Svenska kyrkans avtal 23

Skao har träffat centrala kollektivavtal med arbetstagarorganisationerna. Svenska kyrkans avtal 23 gäller till och med den 30 april 2025 och innebär en enklare löneprocess, fler vägar till arbete i kyrkan och ett minskat semesterberg.

VERA webbhandbok för arbetsgivare
Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.