uppräckt handlata. en person skymtar bakom handflatan.
Foto: Unsplash

Våld och hot på arbetsplatsen

Våld och hot på arbetsplatsen är en svår men viktig arbetsmiljöfråga för arbetsgivaren men självklart också för den som utsätts och som oroar sig för att bli utsatt. Arbetsgivare i Svenska kyrkan måste agera för att hindra hot och våld och hantera alla händelser som berör våld och hot. 

 

Utbildningen ”Våld och hot på arbetsplatsen” upplyser om de krav som ställs på arbetsplatsen och hur man kan agera, för att skapa trygghet och beredskap. 

Innehåll

  • Att kartlägga och identifiera risksituationer
  • Förebyggande åtgärder
  • Ansvaret att förebygga hot och våld
  • Handlingsplan efter en situation
  • Vad kan och får vi göra om vi blir utsatta för hot och våld
  • Rutiner vid hot och våld

Vad lär du dig?

Hur du praktiskt skapar förutsättningar för trygga och säkra arbetsförhållanden. Vilka situationer som kan bli farliga och hur det går att skydda sig. Vad du ska göra vid risk för hot och våld eller om någon utsätts för hot och våld. Vad du som arbetsgivarföreträdare och som skyddsombud har för ansvar. Du får tips och idéer med dig om hur du kan arbeta med hot och våld i samband med det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud, HR-personal. Vi ser gärna att arbetsgivar- och arbetstagarföreträdare deltar tillsammans i utbildningen.

Nästa utbildningstillfälle

Se nästa tillfälle - klicka på Anmäl dig här.

Kursledare

Praktiska frågor

Person håller hand över en ringklocka på en hotelldisk.

Praktiska frågor utbildningar

Hitta rätt - Hotelltips - Att delta i videomöten med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Olika skrifter från arbetsmiljöverket ligger på en stötdämpande matta ihop med plasthandske.

Utbildningar arbetsmiljö

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar inom såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Bok med titeln Arbetsrätt sticker fram under en  uppslagen avtalsbok. Ovanpå ligger en överstrykningspenna.

Utbildningar arbetsrätt

Utbildningarna inom arbetsrätt utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av arbetsrättsjurister och förhandlare/ rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Collage med foton som visar saxar, person som kuverterar, rör med stor ratt samt en traktor med skopa som kör ut ur garage.

Utbildningar lön

Utbildningarna inom lön utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av förhandlare/rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Collage av två foton. Vill vänster lagbok och kyrkoordningen med en ordförandeklubba överst Till höger närbild av omslag till medarbetarsamtal.

Utbildningar styra och leda

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar för såväl förtroendevalda som för anställda med olika arbetsledande funktioner.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.