Flera händer sträcker sig efter postit-lappar på ett bord.
Foto: Magnus Aronson

Chefs- och ledarskapsutveckling i Svenska kyrkan

Chefs och ledarskapsutveckling i Svenska kyrkan är ett tvåårigt program för dig som vill utvecklas som chef och ledare. Det vänder sig till chefer och arbetsledare inom olika yrkeskategorier inom Svenska kyrkan och som har egen underställd personal. Ny omgång av programmet startar varje höst.

Hör Åsa Gruffman berätta om sina erfarenheter av programmet.

Utvecklingsprogrammet omfattar 20 heldagar fördelade på 10 tillfällen under fyra terminer, och innehåller dialogföreläsningar, metodfördjupningar, litteraturstudier, övningar, reflektionstillfällen och arbete med konkreta praktikfall kopplat till din egen roll och sammanhang som chef.

Utvecklingsprogrammet vill bidra till att du stärker din förmåga att:

 • Se och navigera i det komplexa "system" av relationer, kopplingar och sammanhang som kännetecknar dagens organisationer.
 • Hantera de olika situationer, uppgifter och utmaningar som möter dig som ledare och chef inom Svenska kyrkan.
 • Initiera och leda utvecklingsinsatser som stärker och utvecklar dina medarbetare och den verksamhet du leder.
 • Reflektera över dig själv och hur du hanterar de olika skiftande roller och positioner som det innebär att vara ledare och chef inom Svenska kyrkan.

Syftet är att du ska utvecklas i din chefsroll, att de kompetenser och resurser som du och dina medarbetare besitter ännu bättre tas till vara, och att den verksamhet eller organisation du leder ska utvecklas inom ramen för Svenska kyrkans uppgift.

Utbildningens upplägg

Utbildningen löper över fyra terminer med fem utbildningstillfällen per läsår, två dagar per gång. Vid varje sådan delkurs varvas teori och tillämpning genom föreläsningar, litteraturseminarier, övningar och reflektion i anslutning till egna erfarenheter.

Inför varje utbildningstillfälle skriver deltagarna ett PM utifrån litteraturen och den praktiska tillämpningsövningen, 2–3 sidor per tillfälle.

Arbetsform

Utvecklingsprogrammet är upplevelsebaserat och processinriktat. Fokus ligger på det personliga ledarskapet för att ge möjlighet till självkännedom. Vi arbetar med egen reflektion som följs upp genom dialog i små grupper och i storgrupp. Egna erfarenheter och praktikfall flätas samman med teorier och modeller. Utvecklingsprogrammet tar hjälp av systemisk- och gestaltgrundad teori. Systemteorin pekar på vikten av att utforska relationer och samspel mellan olika delar i ett system, t ex en grupp eller organisation, och att se helheter. Gestaltteorin fokuserar på individen som en meningsskapande och unik varelse med ett personligt ansvar, fri vilja och en strävan efter att växa och utvecklas.

”Utbildningen har gett mig en trygghet i mig själv som chef och samtidigt har den gett insikten om att ledarskap är ett yrke som man ständigt behöver uppdatera. Jag känner att jag fått bra metodiska verktyg för att vara en medveten ledare.”

Kommentar från tidigare deltagare

Utbildningens innehåll

 • Ett utforskande och dialoginriktat ledarskap
 • Kommunikation ur ett samskapande perspektiv
 • Gruppen och dess utveckling
 • Mål, delaktighet och inkludering
 • Leda sig själv
 • Att leda i enlighet med kyrkans budskap
 • Konfliktens dynamik
 • Makt och ansvarstagande
 • Ledarskap och etisk hållning
 • Min egen förändring och utveckling

De olika programtillfällena genomförs i Stockholm (7 tillfällen), Uppsala (1 tillfälle) och i Sigtuna (2 tillfällen)

Högskolepoäng

Som deltagare är du inskriven som student vid Johannelunds teologiska högskola. Till dem som varit närvarande vid samtliga utbildningstillfällen utdelas intyg. Fullgjort deltagande ger 30 högskolepoäng i religionspedagogik, och behörighet för dig som präst att söka kyrkoherdetjänst inom Svenska kyrkan. 
Examinator är Tomas Nygren, lektor i systematisk teologi/TD vid Johannelunds teologiska högskola.

”Jag har inte bara lärt mig metoder utan fått förståelse för hur jag fungerar som ledare, hur arbetslag fungerar, hur arbetsmiljöer formas, hur vi kommunicerar etc.”

Kommentar från tidigare deltagare

Upplägget är så bra! Att varva mellan föreläsningar och samtal med litteratur som anknyter till ämnet. Det är något med upplägget som gör att man tar med sig praktiskt saker till sin vardag lättare än från de andra utbildningarna.

Kirsi Riikola Föreståndare/diakon, Diakoni i centrum, Svenska kyrkan i Luleå

Aktuella datum, mer information och anmälan hittar du i Kursportalen

Anmäl dig här
Person håller hand över en ringklocka på en hotelldisk.

Praktiska frågor utbildningar

Hitta rätt - Hotelltips - Att delta i videomöten med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Olika skrifter från arbetsmiljöverket ligger på en stötdämpande matta ihop med plasthandske.

Utbildningar arbetsmiljö

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar inom såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Bok med titeln Arbetsrätt sticker fram under en uppslagen avtalsbok. Ovanpå ligger en överstrykningspenna.

Utbildningar arbetsrätt

Utbildningarna inom arbetsrätt utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av arbetsrättsjurister och förhandlare/ rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Collage med foton som visar saxar, person som kuverterar, rör med stor ratt samt en traktor med skopa som kör ut ur garage.

Utbildningar lön

Utbildningarna inom lön utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av förhandlare/rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Collage av två foton. Vill vänster lagbok och kyrkoordningen med en ordförandeklubba överst Till höger närbild av omslag till medarbetarsamtal.

Utbildningar styra och leda

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar för såväl förtroendevalda som för anställda med olika arbetsledande funktioner.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.