Att avsluta anställning

En anställning kan upphöra på flera sätt. I Svenska kyrkan finns vissa särskilda förutsättningar, såsom befogenhetsprövning för präst och diakon. Både arbetsgivare och arbetstagare kan få omställningsstöd från Kyrkans trygghetsråd.

En anställning kan upphöra på flera sätt. Arbetsgivaren kan få anställningen att upphöra genom att säga upp eller avskeda arbetstagaren. För uppsägning krävs så kallade sakliga skäl, det vill säga att det måste vara fråga om arbetsbrist eller personliga skäl. För att ett avskedande ska vara tillåtet krävs att arbetstagaren på ett grovt sätt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren.

En arbetsgivare måste i regel erbjuda arbetstagare omplacering innan en uppsägning kan ske. Vid en uppsägning på grund av arbetsbrist måste också vissa regler om turordning iakttas.

Särskilda förutsättningar i Svenska kyrkan

  • Om en präst eller diakon ska omplaceras, sägas upp eller avskedas, måste domkapitlet först pröva att beslutet inte skulle strida mot kyrkoordningens regler om tillsyn från biskop och domkapitel vad gäller lära, utövande av vigningstjänsten och efterlevnad av vigningslöften. 
  • Vid uppsägning och avskedande kan underrättelse till arbetstagaren och varsel till arbetstagarorganisationen ske samtidigt som befogenhetsprövning begärs, eftersom uppsägning och avskedande måste ske inom vissa tidsgränser som annars kan överskridas.
  • Vid uppsägning på grund av arbetsbrist kan både arbetstagare och arbetsgivare söka stöd från Kyrkans trygghetsråd. Det finns även möjlighet för arbetstagare att ansöka om stöd vid uppsägning på grund av personliga skäl i form av sjukdom/ohälsa.

Viktigt att komma ihåg

Det finns särskilda regler som ger säsongsanställda rätt till besked inför anställningens upphörande och om ny säsongsanställning inte kan erbjudas. Läs mer om säsongsanställda i webbhandboken Vera

Mer om att avsluta anställning

Läs mer om att avsluta anställning i webbhandboken Vera. Där finns också mallar och andra verktyg.

Mer om att avsluta anställning

Rätt bemanning för verksamhetens behov

För att möta Svenska kyrkans ökande behov av omställning, har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tagit fram materialet Rätt bemanning för verksamhetens behov – processkarta för omställning i Svenska kyrkan.

Man med ljust hår tittar in i kameran.

Förberedd på omställning?

Med krympande budgetar och ändrade förutsättningar är det många som måste minska sin personalstyrka och se över organisationens kompetensbehov. Då är bedömningen av begreppet tillräckliga kvalifikationer en viktig pusselbit.

två personer skakar hand. Det som syns är underarmarna och händerna.

Avslut av anställning – personliga skäl

I utbildningen ”Avslut av anställning – personliga skäl” får du som chef, arbetsledare eller övriga företrädare för arbetsgivaren lära dig mer om flera olika sätt som en anställning kan avslutas på.  

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.