Att avsluta anställning

En anställning kan upphöra på flera sätt. I Svenska kyrkan finns vissa särskilda förutsättningar, såsom befogenhetsprövning för präst och diakon. Både arbetsgivare och arbetstagare kan få omställningsstöd från Kyrkans trygghetsråd.

En anställning kan upphöra på flera sätt. Arbetsgivaren kan få anställningen att upphöra genom att säga upp eller avskeda arbetstagaren. För uppsägning krävs så kallad saklig grund, det vill säga att det måste vara fråga om arbetsbrist eller personliga skäl. För att ett avskedande ska vara tillåtet krävs att arbetstagaren på ett grovt sätt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren.

En arbetsgivare måste i regel erbjuda arbetstagare omplacering innan en uppsägning kan ske. Vid en uppsägning på grund av arbetsbrist måste också vissa regler om turordning iakttas.

Särskilda förutsättningar i Svenska kyrkan

  • Om en präst eller diakon ska omplaceras, sägas upp eller avskedas, måste domkapitlet först pröva att beslutet inte skulle strida mot kyrkoordningens regler om tillsyn från biskop och domkapitel vad gäller lära, utövande av vigningstjänsten och efterlevnad av vigningslöften. 
  • Vid uppsägning och avskedande kan underrättelse till arbetstagaren och varsel till arbetstagarorganisationen ske samtidigt som befogenhetsprövning begärs, eftersom det finns uppsägning och avsked måste ske inom vissa tidsgränser som annars kan överskridas.
  • Vid uppsägning på grund av arbetsbrist kan både arbetstagare och arbetsgivare söka stöd från Kyrkans trygghetsråd. Det finns även möjlighet för arbetstagare att ansöka om stöd vid uppsägning på grund av personliga skäl/ohälsa.

Viktigt att komma ihåg

Det finns särskilda regler som ger säsongsanställda rätt till besked inför anställningens upphörande och om ny säsongsanställning inte kan erbjudas. Läs mer om säsongsanställda i webbhandboken Vera

Mer om att avsluta anställning

Läs mer om att avsluta anställning i webbhandboken Vera. Där finns också mallar och andra verktyg.

Lär dig mer om arbetsrätt!

Bok med titeln Arbetsrätt sticker fram under en  uppslagen avtalsbok. Ovanpå ligger en överstrykningspenna.

Utbildningar arbetsrätt

Utbildningarna inom arbetsrätt utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av arbetsrättsjurister och förhandlare/ rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Fyra foton bildar collage. En präst bryter oblat, en person sitter vid skrivbord intill hörlurar, en person skriver på ett block, ett bord med ordförandeklubba.

Medlemsaktiviteter

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation arrangerar regelbundet olika typer av evenemang, på egen hand eller i samverkan med andra.

Hitta snabbt

VERA webbhandbok för arbetsgivare
Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.

Aktuellt just nu

två händer håller i boken Avtal 2020.

Omställningsavtal och Svenska kyrkans avtal

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations förslag till omställningsavtal blir verklighet. Samtidigt försvinner lönetillägget vid omplacering till tjänst med lägre lön. Löneökningsutrymmet är detsamma som tidigare.

ett par glasögon ligger framför en datorskärm. Genom ena glaset kan man läsa ordet Akka.

Akka medarbetarundersökning

Akka är en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat. Den erbjuds alla arbetsgivare inom Svenska kyrkan en gång per år.