Kyrka i bakgrunden, i snölandskap med blå himmel.
Foto: Ylva Linghult. Kyrkan på bilden, Lycksele kyrka, har inget med texten att göra.

Lästips från Magdalena Boork

Om klimatstyrning och temperatursänkning

Att sluta värma en kyrka (1998) 

En skrift som tar upp olika frågor som rör värmesänkning eller kallställning av en kyrka ur olika aspekter: trä och interiörmåleri, textilier, böcker och metallföremål samt orglar. 

Ladda ner här!   

Temperatursänkning i kyrkobyggnader 

Framtagen i stiftssamverkan inom Svenska kyrkans sakkunniga energigrupp. Består av tre delar:

  1. Processbeskrivning med de steg som bör vidtas vid väsentlig temperatursänkning samt exempel på vilka kontroller som behöver ske före, efter och regelbundet under temperatursänkning
  2. Checklista för tillfällig temperatursänkning och kallställning av kyrkobyggnader tar upp planering, riskinventering, genomförande och uppföljning. 
  3. Kontaktuppgifter till stiftens energi- och fastighetsexperter. 

Länk till Temperatursäkning i kyrkobyggnader

Klimatets påverkan på orgeln 

Grönlunds orgelbyggeri har sammanställt råd och tips kring hur klimatet påverkar orglar. Den berör följande teman: temperatur, luftfuktighet, arbetsmiljö, klimatåtgärder. 

Ladda ner klimatets påverkan på orgeln här!

Kulturnytt

Lyssna till Kulturnytt 22 oktober 2022 om Mögelrisk när kyrkor sänker temperaturen i vinter. I ett två minuter långt inslag redogör Tor Broström, professor i kulturvård vid Uppsala universitet, om risken för mögel och vilka material som riskerar att drabbas först. 

Lyssna här: https://sverigesradio.se/artikel/mogelrisk-nar-kyrkor-sanker-temperaturen-i-vinter

Webbinarium om temperatursänkning i kyrkor (oktober 2022)

Webbinariet, anordnat i stiftssamverkan, tar upp följande frågor kring temperatursänkning i kyrkor:

  • Introduktion till frågor om energi, klimat och ekonomi (Kristina Segerström, stiftsingenjör, Stockholms stift)
  • Exempel från Ulricehamns pastorat (Boje Elebo, fastighetschef, Ulricehamns pastorat)
  • Temperatursänkning steg för steg (Jan Spånslätt, stiftsingenjör, Göteborgs stift)
  • Antikvariska aspekter på temperatursänkning (Rickard Isaksson, stiftsantikvarie, Stockholms stift)
  • Klimatstyrning (Tor Broström, professor i kulturvård, Uppsala universitet)

Se webbinariet här!

KMT, kyrkomusikernas tidning

KMT, kyrkomusikernas tidning, nr 12/2022 har en artikel med rubriken Om kallställning av kyrkor. I den intervjuas orgelbyggare Jan Börjesson. 

Att tänka på inför översyn eller byte av uppvärmningssystem i en kyrka, installation av luftavfuktare och solceller (2021)

En skrift utgiven av länsstyrelserna i Stockholm, Södermanland och Örebro län.

Ladda ner den här. 

Annat som kan intressera!

Olika trycksaker på ett bord, bland annat Kyrkoherdens ställning.

Informationsmaterial

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder informationsmaterial inom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö, ledarskap och styrelsefrågor.

kvinna i täckkappa framför en stor kyrka.

När elpriserna skenar – kallställda kyrkor

De höga elpriserna tvingar kyrkoråd att tänka i nya banor. Södra Kållands pastorat i Skara stift har under vintern kallställt 4 av totalt 17 kyrkor. Ny teknik håller koll på luftfuktigheten. – Vi vill ju att kulturarvet ska må så bra som möjligt, säger Lisbeth Bärgman, pastoratets kyrkogårds- och fastighetschef.

Person sitter vid orgel och spelar. Noter i notställ.

Arbetsårsplanering - flexibel planering av arbetstid och arbetsuppgifter för kyrkomusiker

Det partsgemensamma pilotprojektet om kyrkomusikers arbetstid har resulterat i en flexibel metod för hela Svenska kyrkan: arbetsårsplanering. Nu är alla arbetsplatser välkomna att använda metoden för att underlätta dialogen, tydliggöra kyrkomusikens roll och visualisera resurser.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!