75 år: Pensionsavtalen i Svenska kyrkan

Pensionsfrågorna är viktiga för både arbetsgivare och anställda. Det rör sig om stora värden och avtal som får långsiktiga konsekvenser.

Inför relationsförändringen 2000 fördes diskussioner om hur pensionsfrågan för kyrkans anställda skulle hanteras framöver. De alternativ som övervägdes var stiftelse, egen pensionskassa eller anslutning till KPA, där alla anställda utom prästerna redan hade sina tjänstepensioner. Pensionsavsättningarna för prästerna var placerade i SPV (Statens Pen-sionsverk). 

Diskussionerna resulterade i ett beslut om en egen pensionskassa. Detta gav kyrkans arbetsgivare och arbetstagarorganisationerna kontroll över såväl villkoren i  avtalen som förvaltningen av pensionskapitalet, driftskostnader med mera. Kyrkans pensionskassa startades 1 juli 1999, med uppdrag att säkra pensionerna för alla kyrkans anställda. Det totala kapitalet vid starten var 6,3 miljarder kronor.

På 20 år har pensionskapitalet vuxit från 6,3 miljarder kronor till knappt 22 miljarder kronor.

DE FÖRSTA ÅREN låg fokus på att kartlägga arbetsgivarnas pensionsskuld. Med åren har kapitalförvaltningen blivit allt viktigare. Det ursprungliga kapitalet har med inbetalda avgifter och god avkastning på det förvaltade  kapitalet vuxit till 21,88 miljarder kronor och en solvens på 198  % vid årsskiftet 2020/21. Vid samma tidpunkt har Kyrkans pensionskassa totalt drygt 90  000 försäkrade medlemmar varav 19  644 är pensionärer.

Annat som kan intressera!

Avtalsböcker i olika färger i en hög.

75 år på 7,5 minuter

Från centralstationen i Hallsberg 1945 till en modern arbetsgivarorganisation.

Vd Birgitta Ödmark lutar sig mot staket utanför porten till Vattugatan.

75 år: Från intresse- till arbetsgivarorganisation

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är en medlemsorganisation.  Medlemmarnas behov avgör ytterst vilken verksamhet som ska bedrivas.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Gammal lagbok och ny lagbok i hög. Kyrkoordningen lutar sig emot högen.

Vad arbetsgivaren behöver veta

Som arbetsgivare i Svenska kyrkan har du ett viktigt uppdrag. Här kan du läsa mer om de frågor du behöver känna till.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!