Teckning över trädgård där det lbåser.
Foto: Rebecca Elfast

Svåra samtal som inte blir av skapar osund arbetskultur

Personalproblem som inte hanteras i ett tidigt skede kan lätt växa till sig och kräva många besvärliga samtal för att redas ut. Det fick kyrkoherdarna "Katrin" och "Peter" erfara när de tillträdde sina tjänster.

Katrin och Peter, som egentligen heter något annat, delar öppenhjärtigt med sig av sina erfarenheter. Texterna är anonymiserade för att vara så allmängiltiga och generella som möjligt. 

Teckning över trädgård där det lbåser.

Katrin: En person som inte gör sitt jobb påverkar hela arbetslaget

Som ny kyrkoherde möttes Katrin av en arbetsplats där några av medarbetarna hade specialförmåner som hon inte hört talas om tidigare. Det handlade om allt från betalning för privata resor till ob-tillägg för helgjobb med tveksam koppling till aktuell tjänst.

illustration som visar hur det blåser bland blommor och blad.

Peter: Bristande dokumentation gjorde att jag fick börja om från ruta ett

När Peter kom som ny kyrkoherde till arbetsplatsen visste han att en medarbetare  var sjukskriven. Någon annan överlämning eller information om personen hade han inte fått. – Det visade sig att det fanns en lång historia med många samtal som föregått situationen vi stod i.

Annat som kan intressera!

Två par händer vid ett fikabord. Den ena skriver i en anteckningsbok.

Skadligt bruk på arbetsplatsen (e-utbildning)

Är du chef, HR eller skyddsombud? Då har du möjlighet att gå en ny e-utbildning om grunderna i "Skadligt bruk på arbetsplatsen”, som berör hur alkohol och andra skadliga bruk påverkar arbetsmiljön och hur ska du som chef kan agera.

Flera händer sträcker sig efter postit-lappar på ett bord.

Chefs- och ledarskapsutveckling i Svenska kyrkan

Ett tvåårigt program för dig som vill utvecklas som chef och ledare. Det vänder sig till chefer och arbetsledare inom olika yrkeskategorier inom Svenska kyrkan och som har egen underställd personal. Ny omgång startar varje höst.

Fötter och ben på personer som vänder sig bort från betraktaren/betraktarna.

Kränkande särbehandling och konflikter (utbildning)

Det här är en utbildning om att skapa ett robust samarbetsklimat, hur du ser signaler på mobbning/kränkande särbehandling och konflikter och vad du ska göra om det pågår kränkningar eller konflikter.

En illustration med en streckfigur som håller upp händerna, en skuggfigur som sitter med huvudet i händerna och ordet NEJ i stora röda bokstäver

Sexuella trakasserier (inspelat webbinarium)

Arbetsgivarorganisationens webbinarium När måste du agera? Arbetsgivarens ansvar vid sexuella trakasserier, har redigerats till en utbildningsfilm som vänder sig till arbetsgivarföreträdare: chefer, arbetsledare, HR-personal, skyddsombud och förtroendevalda.

teckning med våldskänsla, med ett stort ord, nej, i rött.

Kränkande särbehandling (inspelat webbinarium)

Webbinariet Kränkande särbehandling går igenom några av de viktigaste aspekterna för att förebygga och hantera kränkande särbehandling på en arbetsplats.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!