Kvinna med prickig blus sitter vänd mot man med skägg.
Foto: Shutterstock

Att leda sig själv och andra - ledarskap genom personlig utveckling

För att möta en ökad efterfrågan på våra ledarskapsprogram, har ”Att leda sig själv och andra” lanserats. Ett tillskott och komplement till våra uppskattade chefs- och ledarskapsutvecklingsprogram för alla chefer och arbetsledare med personalansvar, med fokus på den personliga utvecklingen.

Församlingsherde Jonas Sällström berättar personligt vad chefs- och ledarskapsprogrammet betytt för honom och hans ledarskap. 

Syfte

Att vara chef i Svenska kyrkan innebär både stimulans, meningsfullhet och utmaningar. Utvecklingsprogrammet ger dig möjlighet att som chef få djupare insikter i hur du påverkar och påverkas av andra, hur du kan använda dina insikter om detta till att bli säkrare, stabilare och tryggare i din roll som chef och ledare. Att utveckla ditt ledarskap genom personlig utveckling.

Målgrupp

För dig som chef eller arbetsledare med personalansvar inom Svenska kyrkan.

Om programmet

Utvecklingsprogrammets utgångspunkt är att din förmåga att leda andra påverkas av din egen personliga utveckling och mognad. När du växer som människa påverkar det också dig i din ledarroll. Därför står den egna utvecklingen i fokus genom hela programmet.

Programmet består av fem olika moduler om tre dagar där upplevelsebaserade moment varvas med teorier, reflektion och chefshandledning. Hela tiden med koppling till den egna vardagen och den egna ledarrollen. Mellan modulerna får deltagarna hemuppgifter som utförs i par eller individuellt.

Feedback och kommunikation är viktiga inslag i programmet som också präglas av dialog, reflektion och delade erfarenheter, hela tiden med syftet att kunna vidga de egna perspektiven och fördjupa förståelsen för den egna ledarrollen.

Deltagarna får också ta del av de olika verktyg som kan vara relevanta i olika situationer. Vedertagna och beprövade ledarskapsteorier finns som en röd tråd genom hela programmet.

Genom programmet får deltagarna också en tillgång till ett utökat kollegialt nätverk över stiftsgränserna.

Utgångspunkt och mer om innehållet

Vi letar inte brister hos varandra, vi letar skatter.

Berättar tidigare deltagaren Jonas Sellgren, Församlingsherde Aska församling och Fornåsa församling i Borensbergs pastorat

Innehållet kommer att utgå från det egna ledarskapet och fokusera på hur jag som ledare kan skapa förutsättningar för att genomföra bra möten, dialogsamtal och medarbetarsamtal men även svåra samtal och feedback. En annan aspekt som lyfts i programmet handlar om gruppdynamik och hur ledare och grupp påverkar varandra. Genom ökad insikt om detta samspel får du som deltagare möjlighet att utvecklas i din ledarroll och därmed också påverka medarbetares möjligheter till att utveckla sig själva och verksamheten.

Praktisk information

Att leda sig själv och andra kommer att genomföras under 2024, sammanlagt 15 dagar fördelat på fem träffar.

Datum 

Modul 1: 24-26 januari 2024
Modul 2: 28 februari-1 mars 2024
Modul 3: 17-18 april 2024
Modul 4: 29-31 maj 2024
Modul 5: 28-30 augusti 2024

Plats

Stjärnholms stiftsgård, Oxelösund. Skao reserverar rum för deltagare.

Pris

37 500 kr exkl. moms. Kostnad för logi och måltider tillkommer.

Övrigt

Deltagarantalet är maximerat till tolv personer.

Har du frågor om programmet? Kontakta gärna anna.vonmalmborg@skao.se

Anmälan

Klicka här för att anmäla dig till Att leda sig själv och andra.

Kursledare

Monica Klingvall

Monica har mer än 20 års erfarenhet som ledarskapskonsult. Monica har genomfört många och omfattande ledarutvecklingsprogram och haft hundratals chefer i individuell coachning/handledning. Hon har erfarenhet från rad olika branscher och organisationer, bland annat idéburna kunskapsorganisationer med komplexa uppdrag. Hon har femton års egen chefserfarenhet. I grunden är hon socionom och hon har även en examen från det 4-åriga programmet i individ-, grupp-, och organisationsutveckling från Gestaltakademin i Skandinavien.

Bo Lindvall

Bo har mer än 30 års erfarenhet som konsult inom ledarskap och organisationsutveckling. Bo har de senaste åren arbetat mest med statliga myndigheter och verk samt kunskapsintensiva, idéburna organisationer. Han har planerat och genomfört ett stort antal omfattande ledarutvecklingsprogram samt individuell coachning/handledning för chefer. Han har tio års egen chefserfarenhet, är fil.kand. i religionshistoria och har även en examen från Gestaltakademin i Skandinaviens 4-åriga programmet i individ-, grupp-, och organisationsutvecklingsprogram.

 

Person håller hand över en ringklocka på en hotelldisk.

Praktiska frågor utbildningar

Hitta rätt - Hotelltips - Att delta i videomöten med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Olika skrifter från arbetsmiljöverket ligger på en stötdämpande matta ihop med plasthandske.

Utbildningar arbetsmiljö

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar inom såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Bok med titeln Arbetsrätt sticker fram under en  uppslagen avtalsbok. Ovanpå ligger en överstrykningspenna.

Utbildningar arbetsrätt

Utbildningarna inom arbetsrätt utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av arbetsrättsjurister och förhandlare/ rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Collage med foton som visar saxar, person som kuverterar, rör med stor ratt samt en traktor med skopa som kör ut ur garage.

Utbildningar lön

Utbildningarna inom lön utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av förhandlare/rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Collage av två foton. Vill vänster lagbok och kyrkoordningen med en ordförandeklubba överst Till höger närbild av omslag till medarbetarsamtal.

Utbildningar styra och leda

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar för såväl förtroendevalda som för anställda med olika arbetsledande funktioner.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.