Inbjudan till Mer än jobb-konferens

Nyhet Publicerad

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Svenska kyrkans nationella nivå bjuder in konferensen Mer än jobb - Svenska kyrkans stöd till människor i arbetslöshet.

Chefer, medarbetare och förtroendevalda i församlingar, pastorat och stift som vill bedriva verksamhet för människor i arbetslöshet är välkomna till konferens i Uppsala Missionskyrka den 11-12 oktober 2016. Konferensen vänder sig till såväl beslutsfattare som till den som arbetar i verksamheten.

Läs mer och anmäl dig på internwww.svenskakyrkan.se/meranjobb

Du är också välkommen att gå med i projektets facebookgrupp
www.facebook.com/groups/meranjobb

Om du inte har fått inbjudan med posten finns den för utskrift här (pdf)