Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Barnkör i Adolfsbergs kyrka

Här finns 3 olika körer för sångglada barn från 5 år och uppåt samt "Sångstund" för de allra minsta och deras föräldrar!

Barnkörer

Vi sjunger sånger och övar gehör och rytmik på ett lekfullt sätt. Ett par gånger per termin sjunger vi på gudstjänst med små och stora.

Tisdagar kl. 16.00-17.00 Caisakören - för barn från klass 3 och uppåt.

Tisdagar kl. 17.15-17.45  Selmakören - för barn som är 5-6 år.

Bild: Johannes Frandsen

Torsdagar kl. 17.15-18.00 Jacobinakören - för barn som går i klass 1 och 2.

Sångstund för barn med deras föräldrar

Tisdagar kl. 10.30-11.00

För anmälan och frågor kontakta körledare Maria Andersson
019-15 47 85 maria.aw.andersson@svenskakyrkan.se

 

 

Bild: Johannes Frandsen
Maria Andersson

Maria Andersson

Svenska kyrkan i Örebro

Organist, Örebro pastorat, Adolfsbergs församling

Adolfsbergs församling

Adolfsbergs församling
Adress:
Adolfsbergs församling
Glomman 127
702 30 Örebro. 

Telefon: 019-15 45 00 
(informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)

E-post: 
adolfsbergs.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Adolfsbergs församling

Adolfsbergs församling på Facebook

Församlingens kyrka:
Adolfsbergs kyrka