Nu bygger vi om församlingshemmet i Längbro

Nyhet Publicerad

Ursäkta röran!

Nu är det äntligen dags för att bygga om Längbros församlingshem! Det kommer vara en byggarbetsplats fram till slutet av oktober och mycket av vår verksamhet förläggs i kyrkan eller pastorsexpeditionen. Vi ser fram emot nya lokaler!

Längbro Församling

Längbro församling
Adress:
Församlingsvägen 4,
703 48 Örebro
Telefon: 019-15 45 00
(informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)
E-post: langbro.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Längbro församling

Till Längbro församling på Facebook

Församlingens kyrkor:
Längbro kyrka
Ekers kyrka