Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Skogsavtalet klart

Ett treårigt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor har tecknats med GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch. Avtalet berör ett mindre antal skogsarbetare som är anställda i stiftens egendomsförvaltning och som är medlemmar i GS.  

 

Det nya avtalet innehåller ett löneöversynsutrymme som motsvarar de nivåer som överenskommits för Kyrkans avtal 17 och som ligger i nivå med det så kallade ”märket” som sätts av den exportberoende industrin för svensk arbetsmarknad.  

Löneutrymmet per den 1 april är:

2017:  2,2 % av den överenskomna fasta kontanta lönen
2018:  2,0 % av den överenskomna fasta kontanta lönen 
2019:  2,3 % av den överenskomna fasta kontanta lönen  

50 % av löneutrymmet fördelas årligen generellt och 50 % fördelas i lokala förhandlingar.

I överenskommelsen finns också en låglönesatsning. Den lägsta månadslönen som ska användas vid  beräkningen av lönehöjningen ska vara

2017:  24 000 kr 
2018:  24 528 kr 
2019:  25 019 kr  

Hela avtalet kan laddas ner här