Skogsavtalet klart

Nyhet Publicerad

Ett treårigt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor har tecknats med GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch. Avtalet berör ett mindre antal skogsarbetare som är anställda i stiftens egendomsförvaltning och som är medlemmar i GS.  

 

Det nya avtalet innehåller ett löneöversynsutrymme som motsvarar de nivåer som överenskommits för Kyrkans avtal 17 och som ligger i nivå med det så kallade ”märket” som sätts av den exportberoende industrin för svensk arbetsmarknad.  

Löneutrymmet per den 1 april är:

2017:  2,2 % av den överenskomna fasta kontanta lönen
2018:  2,0 % av den överenskomna fasta kontanta lönen 
2019:  2,3 % av den överenskomna fasta kontanta lönen  

50 % av löneutrymmet fördelas årligen generellt och 50 % fördelas i lokala förhandlingar.

I överenskommelsen finns också en låglönesatsning. Den lägsta månadslönen som ska användas vid  beräkningen av lönehöjningen ska vara

2017:  24 000 kr 
2018:  24 528 kr 
2019:  25 019 kr  

Hela avtalet kan laddas ner här