Pensionsavtalet sägs upp – nytt avtal förhoppningsvis klart till årsskiftet  

Nyhet Publicerad

Som ett led i de pågående förhandlingarna om ett nytt pensionsavtal för Svenska kyrkans anställda, sade Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation upp det nuvarande avtalet KAP-KL – Svenska kyrkan den 19 september 2016. Därmed upphör pensionsavtalet att gälla den 31 december 2016. Förhandlingarna fortsätter nu med målet att teckna ett nytt pensionsavtal innan året är slut.

-  Dagens pensionsplaner skapar stora problem för kyrkans ekonomi eftersom kostnaderna är så oförutsägbara. Det kan få kännbara konsekvenser för den enskilda församlingens budget, säger Helén Källholm, vd Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Målet med förhandlingarna är ett pensionsavtal som ger de anställda lika goda pensioner som tidigare samtidigt som församlingen eller pastoratet kan förutsäga kostnaderna och avsätta rätt kostnad i budgeten för pensionerna.

- Förhandlingarna om nytt pensionsavtal har pågått i flera år. Nu är det dags att vi kommer överens och vi siktar på ett avtal som liknar de avtal som finns på svensk arbetsmarknad säger Helén Källholm.

Att pensionsavtalet sägs upp behöver inte påverka individernas pensionsavsättningar på något sätt. Om parterna mot förmodan inte skulle komma överens innan avtalet går ut, kan arbetsgivaren bara fortsätta betala in pensionerna på samma sätt som tidigare tills en ny överenskommelse har nåtts.