Musikhjälpen, skola, flicka, Sydsudan, välgörenhetsmatch
Foto: Paul Jeffrey /ACT

Svenska kyrkan skapar hopp för skolbarn i Sydsudan

Nyhet Publicerad Ändrad

En miljon barn i Sydsudan går inte i skolan. Inbördeskriget gör vägarna till skolan farlig och soldater förvandlar skolbyggnader till militärbaracker. Här kan du läsa om vårt arbete för att fler ska få gå i skola i Sydsudan – och om den livsviktiga skolan.

Den 17/11 arrangerar vi en välgörenhetsmatch med Örebro Hockey – för Musikhjälpen och barns rättigheter.

Anna-Maria Sandström är Svenska kyrkans regionala representant för Afrikas horn. Hon ser på nära håll vad skolan gör för barn i Sydsudan – och för hela samhället.

– Skolan är grunden för nästan allting – för att kunna förstå och påverka sitt eget liv och sin framtid, för att kräva sina rättigheter och för att kunna ställa krav på sin egen regering. Barns skolgång, och framför allt tjejers skolgång, ger positiva effekter i hela samhället, säger Anna-Maria Sandström.

På vilket sätt ger barns skolgång positiva effekter?
– Skolan ger flickor och kvinnor i Sydsudan större möjligheter att försörja sig – och fler val i livet. Det traditionella sättet att försörja sig är att bilda stor familj. Utbildning ger kvinnor möjlighet att i större utsträckning välja hur de vill leva sina liv. Kvinnor som gick i skolan som barn är också mer benägna att skicka sina egna barn till skolan.

katastrofala konsekvenser

Anna-Maria Sandström, Musikhjälpen
Anna-Maria Sandström är är Svenska kyrkans representant för Afrikas horn. Hon bor i Nairobi och jobbar bl.a. med skolprojekt i Sydsudan. Foto: Magnus Aronson/IKON

Läget i Sydsudan är spänt. Inbördeskriget påverkar hela samhället och i vissa områden har skolutbildningen stannat av helt. Det får katastrofala konsekvenser. Flickor som inte går i skola riskeras att giftas bort och få barn i väldigt ung ålder. Andra blir tonårsmammor utan att vara gifta vilket i sin tur kan leda till att de blir utkastade från hemmet – och tvingas till prostitution för att överleva.

Svenska kyrkan och systerkyrkorna i Sydsudan ser också exempel där unga män som inte gått i skola blir utkonkurrerade i ung ålder, mister sin framtidstro och vänder sig till radikala extremistiska grupper. Många riskerar att hamna i kriminalitet, bli gatubarn eller barnsoldater.

– Här är skolan en viktig pusselbit i barns och ungdomars framtidstro, säger Anna-Maria Sandström.

Lek för läkande

Skola ger också trygghet, skydd och rutiner – viktiga komponenter för barn som levt eller lever i otrygga miljöer. Lek och skola är ett sätt för barnen att återhämta sig känslomässigt. Efter att ha varit på flykt, från våld eller naturkatastrofer, och kanske till och med kommit bort från sina föräldrar, kan enkla lekar hjälpa barnen att få tillbaka en känsla av normalitet, av vardag.

vi arbetar för att fler ska få gå i skola i Sydsudan

Svenska kyrkan samarbetar med systerkyrkor och partnerorganisationer i Sydsudan för att fler barn ska få gå i skola. Exempelvis genom mobila skolor, mensskydd till flickor och skollunch.

Anna-Maria Sandström om...

  • Mensskydd: "Flickor har inte råd att köpa engångsbindor och kan bara gå i skola tre veckor varje månad. Menstruation innebär också att samhället ser en som giftasvuxen – det finns fler skäl till att tjejer stannar hemma från skolan när de har mens. Vi vill öka andelen flickor i skolan och har därför introducerat ett pilotprojekt med menskoppar och tvättbara bindor, och lobbar för att alla skolor ska ha en egen toalett för flickor."
  • Mobila skolor: "Ett projekt vi vill driva tillsammans med Lutherska världsförbundet. Det faller på många pojkars lott att stanna hemma och ta hand om boskap och då är det svårt att ta sig till skolan. I stället för att barnen ska komma till skolan låter vi lärarna åka till barnen på landsbygden. Lärarna kommer till betesmarkerna och samlar barnen till lektion."
  • Skollunch: "Grundskola i Sydsudan är gratis men böcker och skoluniform kostar – och även om skolorna, särskilt på landsbygden, tillåter barn utan skoluniform kan skolan bli en stor kostnad för familjer. Också i form av uteblivet arbete i hemmet. Genom påverkansarbete stöttar vi FN:s och World Food Programmes viktiga projekt som erbjuder gratis skollunch. För familjer som lever i fattigdom blir skollunchen ofta ett ekonomiskt incitament att låta barnen gå i skola."

Sydsudan

Sydsudan är världens yngsta land och blev självständigt från Sudan först 2011. Dessvärre har landet präglats av inbördeskrig sedan 2013 och står nu inför utmaningen att bygga upp en helt ny grund för sina invånare. Många människor lever i svår fattigdom och konflikter tvingar många på flykt. 

I Sydsudan går över en miljon barn inte i skolan och spänningar mellan folkgrupper är stora. Svenska kyrkan har fått skrämmande rapporter från partnerorganisationer och systerkyrkor om övergrepp mot civila. Svenska kyrkan arbetar både humanitärt i och runt Sydsudan och bidrar också till långsiktig utveckling genom konfliktlösning och arbete för kvinnor och barns rättigheter.

> Läs mer om Kampen för överlevnad i Sydsudan

Nattöppet i S:t Nicolai kyrkan under Musikhjälpen!

2016 samlade vi in 420 870 kronor till Musikhjälpen!

Välgörenhetsmatch med Örebro Hockey, insamlingskampanj med Nerikes Allehanda, Go'fika, nattöppet och olika konserter. Under Musikhjälpenveckan samlade Svenska kyrkan in hela 420 870 kronor för att barn i krig ska få gå i skolan. Här ser du alla insamlingar och hur mycket de gav.