Biskopen

Biskop Eva Brunne

Eva Brunne är stiftets åttonde biskop. Foto: Magnus Aronson

Den 8 november 2009 vigdes Eva Brunne till biskop i Stockholms stift. Vigningen ägde rum i Uppsala domkyrka. Hon blev då stiftets åttonde biskop.

Eva Brunne är född i Malmö 1954 där hon också växte upp. Efter studenten läste hon idé- och lärdomshistoria och teologi vid Lunds universitet. Hon prästvigdes för Lunds stift 1978.

De första åren som präst arbetade Eva Brunne i Karlskrona stadsförsamling. I och med att hon 1980 blev generalsekreterare i Kristna studentrörelsen, KRISS flyttade hon till Stockholm och har bott i stiftet sedan dess.
Eva Brunne har också arbetat som studentpräst och stiftsadjunkt för utbildnings- och fortbildningsfrågor, innan hon 1990 blev kyrkoherde i Sundbyberg. Där var hon kvar i åtta år och blev sedan kyrkoherde i Flemingsberg. Åren 2000-2006 var hon även kontraktsprost i Huddinge Botkyrka kontrakt.

Som prästledamot har Eva Brunne suttit i Stockholms domkapitel åren 1997-2005. Sedan 2006 har hon varit stiftsprost och 2009 valdes Eva Brunne till biskop för Stockholms stift.

Eva Brunne är ledamot av Svenska kyrkans Internationella råd.

Hon har externa uppdrag bland annat i Regeringens råd för trossamfunden, Världsnaturfondens förtroenderåd och hon är ordförande i Ester Luttemansällskapet. Eva Brunne är även ledamot i Hedlunds stiftelse och Hilma Nilssons stiftelse.

Biskop Eva är ledamot av Kyrkornas världsråds centralkommitté.


 
 

Stockholms biskopar

Skapad: 2009-01-23 16:05:00
Manfred Björkquist 1942-1954
 
Helge Ljungberg 1954-1971
 
Ingmar Ström 1971-1979
 
Lars Carlzon 1979-1984
 
Krister Stendahl 1984-1988
 
Henrik Svenungsson 1988-1998
 
Caroline Krook 1998-2009
 
Eva Brunne 2009-

Biskopen kontakt

Skapad: 2009-01-23 00:00:00
Kajsa Lundell, biskopens sekreterare, tel 08-508 940 31
kajsa.lundell@svenskakyrkan.se

Maria Bergstrand, biskopens adjunkt, tel 08-508 940 88
maria.bergstrand@svenskakyrkan.se
 
Pär Sandberg, pressekreterare, tel 070-594 18 28 
par.sandberg@svenskakyrkan.se

Var vänlig vänta medan kalendern laddar...

Laddar kalender

Stiftsmässa

Skapad: 2009-01-21 22:38:00
Stockholms stifts biskop firar mässa varje torsdag kl 12.00 i Storkyrkan.
I denna mässa är ett stående inslag att man ber för stiftets olika kontrakt.
Numera ingår alltid, att man i förbönen nämner en kyrka eller ett stift i Borgågemenskapen.
Vidare ber man för förtroendevalda och stiftsmedarbetare.

//