Arbeta på Stockholms stiftskansli

Som anställd på stiftskansliet i Stockholms stift ingår du i stiftsorganisationen, vars uppgift är att främja församlingarna i deras grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Stiftskansliet är uppbyggt kring biskopen och hans uppgifter, som är reglerade i kyrkoordningen.

Stiftskansliet

Arbetet på stiftskansliet är organiserat i två avdelningar, förvaltnings- och utvecklingsavdelningen och styrs av en ledningsgrupp som består av en stiftsdirektor tillika kanslichef, två avdelningschefer och en HR-specialist. Stiftskansliet har cirka 70 anställda och är en modern arbetsplats med ljusa trevliga lokaler i en öppen planlösning på Klara Södra kyrkogata, mitt i city.

Vi arbetar aktivt med ledarskap och medarbetarskap samt förebyggande med arbetsmiljö- och trivselfrågor och erbjuder våra medarbetare bland annat friskvårdsbidrag och årsarbetstid. En process med idé- och organisationsutveckling genomförts, där alla medarbetare varit delaktiga.

Mångfald

Stockholms stift strävar efter mångfald och en jämn könsfördelning bland de anställda. Organisationen vill välkomna människors olikheter och värdera dessa positivt.