Foto: Alex&Martin

Skolan och kyrkan

Skolkyrkan erbjuder allt från besök på förskola och skola, rytmik, teater, vandringar, krishantering och temadagar till enskilda samtal. Personal i församlingen finns tillgängliga för samtal med elever och personal.

Skolkyrkans arbete präglas av nytänkande och öppen dialog med skolorna. Verksamheten drivs ofta tillsammans med andra kyrkor och samfund och är avgiftsfri för skolorna.

Med förskola och skola delar kyrkan uppgiften att förmedla insikten att barn och ungdomar är nutid. En kyrka, ett samhälle, en värld som är bra för barn - är bra för alla människor.

Flera syften med Skolkyrkan 

  • Att vara en resurs för skolan i livsfrågor och samtal.

  • Att inom ramen för läroplanen erbjuda kunskap för barn i alla åldrar, anpassat efter respektive ålders utveckling och behov.

  • Att ge förskole- och skolpersonal möjlighet att få experthjälp i ämnen som Svenska kyrkan är duktiga på.

  •  Att erbjuda mötesplats för barn och ungdomar.

  • Att  jobba utifrån Barnkonventionen, som kyrkan följer gemensamt med förskolor och skolor: Barnets bästa i främsta rummet - artikel 3, Rätten till liv och utveckling, inte bara fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen. - artikel 6 och Rätten att få komma till tals -artikel 12.

Studiebesök

Kyrkorummet innehåller många saker som är värda att berätta om. Ett studiebesök i kyrkan kan innehålla allt från besök i kyrktorn till förklaring om hur ett dop går till.

Jul- påsk- och upplevelsevandringar

Vandringar är ett pedagogiskt grepp som attraherar många sinnen. Jul och påskvandringar samt landskap bygger ofta på en resa i både tid och rum. Där får barnen möta och lära känna bibliska personer och miljöer.

Kontakt med den lokala församlingen

Arbetet med Skola – Kyrka ser olika ut i församlingarna i Stockholm stift. Kontaktuppgifter Stockholms stift eller  Ta gärna kontakt med er församling och hör efter vad man har att erbjuda just där.

Skolkyrkan

Svenska kyrkan har enligt kyrkoordningen ansvar för de människor som bor och vistas inom församlingens gränser, här ryms bland annat arbetsplatser och skolor. Skolkyrkan, som vi också använder som begrepp, vänder sig till barn och ungdomar från förskolan till gymnasiet och