Gud, gender och gemenskap

I boken finns texter samlade från seminarier på temat Religionsdialog i genderperspektiv som Centrum för religionsdialog varit med och arrangerat.

”Det absolut unika med boken är att själen får näring vilket inte alltid är fallet i mer formella interreligiösa sammanhang. […] Här är det kvinnor som talar och dialogen förs med ett genderperspektiv. Dialogen är mer förutsättningslös och det finns ingen föreskriven måluppfyllelse. Därmed har den teologiska kreativiteten givits en god mylla att växa i.”

Så skriver Sr. Madeleine Fredell i sin recension av boken Gud, gender och gemenskap i Svensk Kyrkotidning 11/20. I boken, som getts ut av Centrum för religionsdialog med Helene Egnell och Sofia Nordin som redaktörer, har vi samlat texter från de seminarier på temat Religionsdialog i genderperspektiv som vi har varit med och arrangerat genom åren. Kvinnosyn, Saras och Hagars döttrar, övergångsriter, mat, kläder, döden, helighet och trädgård var ämnen som belystes ur religionsvetenskapligt, judiskt, kristet och muslimskt perspektiv. De som deltog lärde sig genom föreläsningar, samtal, andaktsinslag och kreativa övningar mycket om både sin egen och de andras traditioner. Boken innehåller ett axplock av dessa föredrag, samt en avslutande text med reflektioner över var vi står och vart vi är på väg när det gäller genusperspektiv i religionsdialogen.

Boken kostar 120 kronor och kan beställas från Stockholms stift. Maila sofia.nordin@svenskakyrkan.se  så skickar vi den portofritt med posten!