Sinnesrogudstjänst

Gudstjänsten som utgör ett möte mellan kyrkan och tolvstegsandligheten. Karakteristiskt för gudstjänsten är sinnesrobönen och det personliga delandet från någon som med Guds kraft blivit befriad från missbruk.

Sinnesrogudstjänsterna startade 1992 i Bromma och har sedan spridits över hela landet. Den utgör ett möte mellan kyrkan och tolvstegsandligheten.

Kontakt

För ytterligare information kontakta stiftsadjunkt Sara Garpe, tel 08-402 36 07
sara.garpe@svenskakyrkan.se 

Kalender för sinnesrogudstjänster

Sinnesroandakt, sinnesromässa, sinnesrogudstjänst. Det finns många namn, men gemensamt är att gudstjänsten utgör ett möte mellan kyrkan och tolvstegsandligheten. Karakteristiskt för gudstjänsten är sinnesrobönen och det personliga delandet från någon som med Guds kraft blivit befriad från missbruk.

Sinnesrogudstjänstens bakgrund

Den första sinnesrogudstjänsten hölls den 27 september 1992 i kapellet på Betelseminariet i Bromma.

Mer om sinnesrogudstjänsten

Här är några exempel på vad kan sinnesrogudstjänsterna kan betyda för den som deltar.

En typisk sinnesrogudstjänst

En sinnesrogudstjänst kan se ut på många olika sätt. Här är ett exempel.