Sinnesrogudstjänst

Gudstjänsten som utgör ett möte mellan kyrkan och tolvstegsandligheten. Karakteristiskt för gudstjänsten är sinnesrobönen och det personliga delandet från någon som med Guds kraft blivit befriad från missbruk.

Sinnesrogudstjänsterna startade 1992 i Bromma och har sedan spridits över hela landet. Den utgör ett möte mellan kyrkan och tolvstegsandligheten.

Kontakt

För ytterligare information kontakta stiftsadjunkt Sara Garpe.
sara.garpe@svenskakyrkan.se