Foto: Magnus Aronson/Ikon

Sverigefinsk församlingsverksamhet

Den sverigefinska församlingsverksamheten bedrivs huvudsakligen på finska, men är delvis tvåspråkig. Syftet är att främja kristen tro och församlingsliv hos dem med finsk bakgrund eller anknytning. Svenska kyrkans sverigefinska telefonjour Palveleva puhelin, är öppen varje kväll. Mer info om telefonjouren finns längre ner på sidan.

Finska församlingen i Stockholm

Finska församlingen i Stockholm är en tvåspråkig församling som tillhör Svenska kyrkan och Stockholms stift och är en del av Kristi världsvida kyrka. Hon har som uppgift att bära fram evangeliet genom att befria, bekräfta och upprätta människan. Detta gör hon i gudstjänst, mission, undervisning och diakoni. Tukholman Suomalainen seurakunta on kaksikielinen seurakunta, joka kuuluu Ruotsin kirkkoon ja Tukholman hiippakuntaan ja on osa Kristuksen maailmanlaajuista kirkkoa. Sen tehtävänä on tarjota evankeliumia tavalla, joka kohtaa, vahvistaa ja eheyttää ihmisen. Toimintamuodot ovat jumalanpalvelukset, lähetystyö, opetus ja diakoniatyö.

Finska församlingen i Stockholms stift

Sverigefinländare i Stockholms stift kan tillhöra Svenska kyrkan antingen genom antingen den lokala församlingen där man bor eller Finska församlingen i Stockholm.

Finska församlingen i Stockholm är en tvåspråkig församling i Stockholms stift inom Svenska kyrkan. Liksom alla församlingar inom Svenska kyrkan följer man Svenska kyrkans ordning i gudstjänsterna på finska.
https://www.svenskakyrkan.se/finskaforsamlingen/seurakuntatietoa-/-forsamlingsinformation 

Vem kan tillhöra Finska församlingen?

Enligt kyrkoordningen (35 kap 5§) ska den som vill tillhöra Svenska kyrkan genom Finska församlingen vara folkbokförd i en församling i Stockholms stift och dessutom

1. född i Finland,

2. barn till någon som är född i Finland,

3. make eller barn till någon som tillhör församlingen enligt 1 eller 2, eller

4. efterlevande make eller barn till någon som tillhört församlingen enligt 1 eller 2.

Finska församlingen i Stockholm är en tvåspråkig församling i Stockholms stift inom Svenska kyrkan.

Tillhör du Svenska kyrkan?

Är du säker på att du tillhör Svenska kyrkan? Många sverigefinländare får en obehaglig överraskning när anhöriga dör och de vid kontakten med kyrkan får reda på att den avlidne inte tillhörde Svenska kyrkan.

Varför Sverigefinländare inte tillhör kyrkan kan ha många orsaker, tyvärr finns det många som tror att de tillhör kyrkan, men inte gör det. 

Informationen finns i skattedeklarationen. Det går även att få information om detta från hemförsamlingen.

Sök församling

Nationella sidor

Svenska kyrkan på nationell nivå har finskspråkiga sidor. De innehåller information om Svenska kyrkan, kyrkliga handlingar, medlemskap och sverigefinsk verksamhet.
www.svenskakyrkan.se/suomeksi 

Informationen finns även på svenska
www.svenskakyrkan.se/finska 

I dessa församlingar bedrivs regelbundet sverigefinsk verksamhet

Kontakt med en finsktalande präst eller diakon
Det finns många tvåspråkiga församlingsmedarbetare i Stockholms stift.
Kontakta gärna någon av församlingarna listade här.
Du kan även kontakta Stockholms stiftskansli för mer information.

sthlm.stift@svenskakyrkan.se
 

Boo församling 
www.svenskakyrkan.se/boo/pa-finska 

Botkyrka församling
www.svenskakyrkan.se/botkyrka/suomenkielinen

Finska församlingen
www.svenskakyrkan.se/finskaforsamlingen 

Gustavsbergs-Ingarö församling
https://www.svenskakyrkan.se/gustavsberg-ingaro/suomalainen-toiminta 

Hammarby församling
https://www.svenskakyrkan.se/hammarby/suomenkielinen-ompeluseura

Haninge pastorat
Sidan under arbete

Huddinge pastorat
www.svenskakyrkan.se/huddinge/finsksprakig-verksamhet 

Järfälla församling
www.svenskakyrkan.se/jarfalla/suomeksi 

Lidingö församling
lidingoforsamling.se/aktiviteter-verksamheter/fira-gudstjanst/gudstjanst-pa-finska

Nacka församling
www.svenskakyrkan.se/nacka/verksamhet-pa-finska 

Solna församling
https://www.svenskakyrkan.se/solna/sverigefinsk-verksamhet

Sundbybergs församling
www.svenskakyrkan.se/sundbyberg/sverigefinsk 

Tyresö församling
www.svenskakyrkan.se/tyreso/finsksprakig-verksamhet

Täby församling
www.svenskakyrkan.se/taby/finskprakigt 

 

Vallentuna församling
www.svenskakyrkan.se/vallentuna/finsksprakig-verksamhetpalvelevapuhelin  

Vällingby församling
www.svenskakyrkan.se/vallingby/st-tomaskretsen-pa-finska 

Österåkers pastorat
www.svenskakyrkan.se/osteraker/suomeksi 

 

Församlingsbladet Himmeli

Himmeli - sverigefinskt församlingsblad

Himmeli är Svenska kyrkans sverigefinska tvåspråkiga digitala församlingsblad. Läs artiklar eller helheten här - eller ladda ner en pdf-fil. Dela gärna artiklarna vidare. Himmeli finns även som utskrivningsbar pdf-fil på svenska och finska - skriv ut och dela med dig.

En mobil, en pratbubbla och ett kuvert mot en blå bakgrund.

Sverigefinska telefonjouren – Papu

Sverigefinska telefonjouren (Papu) är en del av kyrkans själavård. Jouren finns för dig som behöver samtala om din livssituation på finska. Du kan ringa, mejla eller chatta med Papu.