Seurakuntatietoa / Församlingsinformation

Tervetuloa! Välkommen!

Finska församlingen i Stockholm är en tvåspråkig församling som tillhör Svenska kyrkan och Stockholms stift och är en del av Kristi världsvida kyrka. Hon har som uppgift att bära fram evangeliet genom att befria, bekräfta och upprätta människan.  Detta gör hon i gudstjänst, mission, undervisning och diakoni.
Församlingen har ca  8000 medlemmar och är en icke territoriell församling, dvs omfattar Stockholms stift. Finska kyrkan och församlingshuset är belägna i Gamla stan nära Kungliga Slottet.  Aktuell verksamhet.

Tukholman Suomalainen seurakunta on kaksikielinen seurakunta, joka kuuluu Ruotsin kirkkoon ja Tukholman hiippakuntaan ja on osa Kristuksen maailmanlaajuista kirkkoa. Sen tehtävänä on tarjota evankeliumia tavalla, joka kohtaa, vahvistaa ja eheyttää ihmisen. Toimintamuodot ovat jumalanpalvelukset, lähetystyö, opetus ja diakoniatyö.
Suomalainen seurakunta on ns. ei-alueellinen seurakunta, jonka rajat ovat samat kuin Tukholman hiippakunnan. Jäsenmäärä on noin 8000. Suomalainen kirkko ja seurakuntatalo sijaitsevat Vanhassa kaupungissa kuninkaanlinnan lähellä. Ajankohtainen toiminta.