Foto: Magnus Aronson

Planera dopet

Alla människor välkomnas till kyrkans gemenskap. Dopet är ett sätt att visa på alla människors lika värde och en gåva utan motprestation. Här kommer sju bra tips inför dopet.

Var och hur? Dopet kan ske i en separat dopgudstjänst eller i församlingens gemensamma gudstjänst.

Boka dop Kontakta den församling där du vill att ditt barn ska döpas i god tid. Det går bra att döpas i en annan församling än den man tillhör. Att döpas kostar inget.

Klädsel Dopklänning finns att låna i vissa församlingar. Barnet kan också döpas i vanliga kläder, gärna något vitt.

Boka lokal för dopkaffe Lokal kan ofta lånas/hyras av församlingen. Fråga vid bokningen vad som gäller.

Fadder En vuxen med ett särskilt ansvar för barnet. En fadder ska vara döpt och ”villig att dela barnets kristna uppfostran”. Förr kallades faddern för ”gudmor/gudfar”.

Välj musik Prästen eller kyrkomusikern kan tipsa om psalmer och annan musik (minst två psalmer ska ingå i en dopgudstjänst). Kanske har du någon som kan sjunga vid dopet?

Dopsamtal Ungefär 1-2 veckor före dopet, blir ni kontaktade av prästen för ett dopsamtal. Där finns utrymme både för praktiska frågor och samtal om dopets innebörd.