Foto: Magnus Aronson

Fakta om dopet

Det finns ingen åldersgräns för dopet. Ett dop kan ske på många olika sätt. Inomhus eller utomhus, i ett kapell eller i en sjö, enskilt eller tillsammans med många, genom att man stiger ned i vatten eller genom att vatten öses över huvudet.

Ljuset

Jesus sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.
Dopet är en inbjudan att följa Jesus. Därför får den som döps ett ljus som en påminnelse om att Gud finns med i livet.

Dopkläder

Det behövs inga särskilda dopkläder. En kristen tradition är dock att den som ska döpas kläs i en lång, vit dräkt eller en dopklänning. Ofta är klänningen lite för lång. Den är en symbol för att man ska växa i sin tro.

Namnet

Ett barn får inte sitt namn i samband med dopet, men i dopet nämns namnet tillsammans med Guds namn. Dopet bekräftar att den som döps hör ihop med Gud.
Linnéa Sofia, jag döper dig i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

Vattnet

I Bibeln berättas det om att det i begynnelsen fanns vatten och att det ur vattnet skapades liv. Så är det också med en människa. Hon tillbringar tiden fram till sin födelse i vatten. Utan vatten kan inget liv finnas. Därför är vatten ett livets tecken.

Jesus döps av Johannes Döparen – i vatten. Dopets vatten är livets vatten. I dopet bjuds vi in att följa Jesus. Det är en inbjudan som också innebär att Gud slår följe med oss. Vattnet är en symbol för livet som vi föds till – och en symbol för det eviga livet. För inbjudan att följa med Jesus innebär också ett löfte om att Gud går med oss i livet och i döden.

Faddrar

Det är möjligt att välja en eller flera faddrar (gudföräldrar) åt sitt barn. En fadder är en förebild, någon som har gjort samma sak själv och som kan vara ett bollplank och ett stöd i livet (så är det ju t ex i vissa skolor där lite större barn får vara faddrar åt dem som börjar skolan). En fadder kan uppmärksamma sitt fadderbarn t ex genom att komma ihåg dopdagen, be för barnet och prata med barnet om Gud och livet.

Kyrkan – en större gemenskap

I Apostlagärningarna i Bibeln berättas det om hur lärjungarna tillsammans med ytterligare några personer (apostlarna) efter Jesus död och uppståndelse döpte 3 000 personer. För dem som döptes blev dopet början på den nya gemenskapen, tillsammans med andra kristna. Dopet skedde genom nedsänkning i vatten. Det symboliserar att människan dör och uppstår tillsammans med Kristus. Dopet hör i kristen tradition samman med påsken, då Jesus dog och uppstod. Vid dopet blir den som döps medlem i kyrkan.

Texten kommer från Ett litet häfte om dopet och kan beställas från Verbum Förlag AB.