Foto: Louise hedberg

Frågor och svar om dopet

Får man döpa sig i vilken kyrka som helst? Kan jag döpa mig som vuxen? Varför är dopklänningen så lång?Här finns svar på sju vanliga frågor om dopet.

Varför ska man döpa sitt barn?
Dopet leder oss in i ett sammanhang som är större än det vi själva kan skapa. Där får vi ta emot och tacka för den gemenskap som sträcker sig över generationer och geografiska gränser. Dopet påminner oss om tryggheten att Gud bär oss också när vi inte själva orkar. Dopet är en del av trons spännande resa som fortsätter hela livet.

Kan man välja kyrka för sitt dop? Kan man ha dopgudstjänsten på vår badbrygga eller hemma i trädgården?
Visst kan man välja kyrka. Dopgudstjänsten kan också ske på annan plats. Men själv tycker jag att kyrkorummet bjuder på en unik miljö och en svindlande känsla av gemenskap med alla som har döpts där genom tiderna.

Får man vara med och utforma dopet, med tal och sång?
Kyrkan har en ordning för dop, det är tryggt att vila i. Inom ramen för den ordningen finns det möjligheter att påverka psalmer, bibeltexter och böner. I dopsamtalet samtalar ni med prästen om önskemålen.

Vad kostar det att döpa sitt barn i Svenska kyrkan?
Dop är alltid gratis.

Varför får man ett ljus vid dopet och varför är dopklänningen så lång?
Utan ljus kan ingen människa leva. Därför är ljuset en av symbolerna i dopet. När dopljuset tänds påminns vi om Jesu som sa: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Den alldeles för långa dopklänningen är en bild för att vi ska växa i vår tro hela livet.

Jag är ensamstående och känner att jag inte riktigt passar in i mallen för den typiska dopfamiljen. Vad har du för råd till mig?
Dopet kan ske både i den lilla familjen och med den stora släkten. Det kan ske vilken dag i veckan som helst. Rådgör med församlingen där du vill ha dopgudstjänsten, så utformar ni den tillsammans. 

Jag döptes aldrig som barn – kan jag göra det som vuxen?
Det finns ingen åldersgräns för dopet. Just nu är det många vuxna som döps. Många församlingar har samtalsgrupper om kristen tro, en del som deltar i sådana kurser väljer sedan att låta döpa sig. Kontakta en präst och prata om din önskan. Du kommer att mötas med glädje och omsorg.