Nåden dansar - dansa alla!

En dansmässa i rörelse, som följer kyrkoårets rytm och växlingar.

”Nåden dansar - dansa alla!” - en mässa i rörelse

Vi längtade efter en dansmässa som följer kyrkoårets rytm och växlingar. Vi längtade efter en dansmässa i Heliga danser-traditionen som, förutom cirkeldans, gav utrymme för berättelsen. Vi längtade efter att låta söndagens text och tema få kropp, där vi efter att ha lyssnat kunde  gå in i ett gemensamt utforskande under vägledd rörelse.  

Vi skapade dansmässan ”Nåden dansar – dansa alla!” För enkelhets skull förkortar vi ofta till enbart Nåden dansar. Namnet är hämtat från en hymn från 100-talet. Hymnen inleds med att Jesus uppmanar sina lärjungar att fatta varandras händer och bilda en cirkel runt honom och dansa. Han är vår mittpunkt. 

Vi skapade ur vår erfarenhet av att ha dansat tillsammans i mer än 20 år och ur våra respektive olika kompetenser. Vi använde vår erfarenhet av att ha firat gudstjänst sedan vi inte ens nådde ner med fötterna från kyrkbänken och av att ha dansat, dansat, dansat…och lett dans och gudstjänst. 

Nu har vi firat Nåden dansar sedan 2016 i olika kyrkor och sammanhang och vid olika tider på kyrkoåret. Det blir förstås skillnad mellan att fira änglarnas söndag i början av oktober, kyndelsmässodagen som anar det nya ljuset i februari och fastetidens första söndag med ökenvandring som tema.  

Namnet ”Nåden dansar-dansa alla” är mässformens namn, själva konceptet. Varje enskild mässa får sedan en egen rubrik som utgår från söndagens text. Rubriken för Palmsöndagens Nåden dansar  var exempelvis ”…då kommer stenarna att ropa”, hämtat från söndagens text i Lukasevangeliet 19:40. 

Val av musik till de olika danserna kan också variera beroende på var vi befinner oss under kyrkoåret. Medverkar en kyrkomusiker bidrar hon eller han på ett självklart sätt med sina synpunkter, klanger och erfarenheter.  Vi kan även fira gudstjänsten med enbart inspelad musik. 

Vår ambition är enkla steg och rörelser som i princip passar alla. De deltagare som av olika skäl inte kan delta i rörelsen eller behöver sätta sig ner en stund är välkomna att göra det. 

”Nåden dansar – dansa alla” utgår från Svenska kyrkans struktur för gudstjänst med delarna Samling, Ordet, Måltiden och Sändning. Nåden dansar kan också firas utan Måltiden. Då får momentet Ordet (Berättelsen) större utrymme och ett särskilt förbönsmoment kan läggas till. 

Nåden dansar ingick även som en del av utbildningen ”Med kroppen som redskap”, som vi genomförde på uppdrag av Stockholms stift.

Vilka vi är:

Annika Wällstedt, Dans och rörelseterapeut utbildad vid Danshögskolan, i Stockholm med studier i danspedagogik vid SMI samt leg sjukgymnast bl.a verksam inom psykiatri. 

Jag har varit verksam med dans och rörelse i kyrkan i olika former sedan 1994 och bl.a. utvecklat  konceptet SkapAnde rörelse och rit. Har varit utbildningsledare i Stockholms stifts fortbildning Dans, hälsa och andlighet samt koreograferat föreställande dans som predikan och andakt vid olika högtider som pingst och allhelgonatid.

Ingegerd Häller, präst och dansteolog. Jag har fördjupat mig i kropp och rit och bland annat översatt en hymn från 100-talet, den s k Danshymnen (översättning och analys publicerad i Exegetisk årsbok 2012).  Medverkade i antologin Hon gör allting nytt som handlade om Sofiamässan (en dansmässa med Visheten som gudsbild). Antologin ingick i skriftserien Mitt i församling 2003:2. 

Vi är båda diplomerade i Stockholms stifts ledarskapsutbildning Kropp och rörelse i gudstjänst och diplomerade dansledare i Heliga danser-traditionen. Vi har samarbetat kring gudstjänstutveckling och retreater i bl.a. Hässelby församling och genomfört utbildningen ”Med kroppen som redskap” på uppdrag av Stockholms stift. Vi leder båda regelbundet dans och medverkar i gudstjänst och retreat.

Vi firar ”Nåden dansar – dansa alla!” i Stockholm i de kyrkor där vi är engagerade.  Vill du veta när så titta i Kalendariet på www.cirkeldans.se. Eller kontakta oss. 

Kontaktuppgifter:

Annika Wällstedt
070-488 14 93
awe.dans63@gmail.com

Ingegerd Häller
073-063 23 87
ingegerd.haller@danshymn.se