Meny

Upplåtelser och försäljningar

Prästlönetillgångar i Stockholms stift äger mark på olika platser i stiftet. Marken upplåts genom jordbruksarrenden och andra typer av arrenden. På vissa fastigheter upplåts även jakt och fiske. 

Byggplaner runt Botkyrka kyrka

Stockholms stifts prästlönetillgångar är involverade i bostadsprojektet Prästviken nära Botkyrka kyrka. Detta är bara ett av tre byggprojekt nära kyrkan. Det andra projektet är Botkyrka församlings utvidgning av kyrkogården och det tredje är kommunens bostadsprojekt Södra porten tillsammans med Skanska. Det är på marken som berör Södra porten som kommunen förvarar stenmassor från Förbifart Stockholm, som planeras ligga kvar till 2024, vilket upprör många.

Läs mer om byggplanerna runt Botkyrka kyrka på Botkyrka församlings webbplats