Foto: Adela Costello

Upplåtelser och försäljningar

Prästlönetillgångar i Stockholms stift förvaltar mark på olika platser i stiftet. Marken upplåts genom jordbruksarrenden och andra typer av arrenden. På vissa fastigheter upplåts även jakt och fiske.

För närvarande finns det inga jaktmarker tillgängliga. I den händelse att mark skulle bli ledigt så kommer detta att meddelas här.

Byggplaner runt Botkyrka kyrka

Stockholms stifts prästlönetillgångar är involverade i bostadsprojektet Prästviken nära Botkyrka kyrka. Detta är bara ett av tre byggprojekt nära kyrkan. Det andra projektet är Botkyrka församlings utvidgning av kyrkogården och det tredje är kommunens bostadsprojekt Södra porten tillsammans med Skanska. 

Läs mer om byggplanerna runt Botkyrka kyrka på Botkyrka församlings webbplats