För Egyptens kristna

Tal hållet på Sergels torg till stöd för Egyptens kristna den 16 oktober 2011 av biskop Eva Brunne, Stockholms stift.

Systrar och bröder i Kristus!

Det har hänt igen. Det som inte ska hända. Det som inte får hända. Det som strider mot allt det som har med människovärde och människovärdighet att göra. Att människor blir kränkta, inte så där i allmänhet, utan i djupet. Blir dödade för sin tros skull. Det som är det innersta. Det som bygger det goda och gemensamma livet. Det som gör att vi tänker att vi hör ihop för att vi vill livet. Den tanken, den mödan, den viljan släcktes för ett tag för en vecka sedan i Egypten. Många människor dog för att staten inte hade förmåga eller vilja att skydda liv och människors uttryck för liv. Det är varje stats sak att skydda demokratiska rättigheter, varje uttryck för religionsutövning, skydda mot våld och fördöma våld. Så har inte skett i Egypten.

Systrar och bröder har blivit kränkta och dödade. Det har skett under lång tid. Därför är många kristna systrar och bröder från Egypten i vårt land. För att vi här kan skydda, ge frihet att både uttrycka sig i politiska termer, be och fira gudstjänst. Jag är stolt över att vi i vårt land om bara tio dagar firar 60-årsjubileet av vårt lands religionsfrihetslag. Den gör att vi kan uttrycka oss, be på vårt eget sätt, på värt eget språk, ge skydd och frihet, ge möjligheter. Men vi ska inte bara slå oss till ro med stolthet. Vi ska använda vår stolthet och vår frihet till att påverka Egypten och många andra.

Idag är vi här i sorg och solidaritet. Så självklart är vi det med systrar och bröder. I ett land och i ett sammanhang där trossamfunden lever sida vid sida och tillsammans. Där vi inser att vi har bönen gemensam och där vi inser att Gud är större än de ramar och gränser som våra olika trossamfund ibland sätter. Gud är större vilka etiketter vi än sätter på oss själva.

Idag är vi här för att sörja tillsammans med vänner, men också för att ingjuta hopp. Vi är också här för att med eftertryck säga:  Det är inte rimligt att göra skillnad på människor.

Vi får be och arbeta. Arbeta med politiska medel och be.

Herre, gör oss till ett redskap för din frid.
Där hat finns, låt oss få föra dit kärlek.
Där ondska finns, låt oss få komma med förlåtelse.
Där oenighet finns, låt oss få komma med enighet.
Där tvivel finns, låt oss få komma med tro.
Där osanning finns, låt oss få komma med sanning.
Där förtvivlan finns, låt oss få komma med hoppet.
Där sorg finns, låt oss få komma med glädjen.
Där mörker finns, låt oss få komma med ljuset.

Eva Brunne
biskop Stockholms stift