Stiftsfullmäktiges sammansättning

Stiftsfullmäktiges sammansättning 2018-2021

Arbetarepartiet Socialdemokraterna

27 ledamöter
Amanda Almstedt Valldor, Anders Wallner, Ernst Håkan Levander, Ove Andersson, Wåge Johansson, Ulla Margareta Gisslar, Lennart Sven Olof Ängeby, Barbro Bergstedt, Carola Norén, Inger Nybrant, Ove Larsson, Lars Rande, Birgitta Nilsson, Daniel Larson, Kari Vikslätt, Maria Stepanovna Hassan, Lars Johan Kurt Holmström, Ann-Charlotte Persson Tjäder, Nanna Tranströmer, Olle Burell, Jan Forsell, Irene Pierazzi, Jan Andersson, Monica Sundström, Jösta Claesson, Mårten Risdal Svensson och Vanja Lundby Vedin. 

Ersättare
Karin Gunilla Schöldström, Raimond Molander, Kurt Roland Sjöberg, Inga-Britt Rova, Birgitta Segerström, Stig Nyman, Jörgen Silén, Johnny Lundell, Inger Edvardsson, Kristina Lejdström, Hans Erik Göran Dahlstrand, Gunilla Fredlund, Jonny Tedenfors, Ulla-Liza Blom, Britt Stenervall och Göran Dahlstrand.

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

17 ledamöter 
Staffan Törnqvist, Ulla Birgersdotter, Lars Olof Landin, Micael Terstedt, Johan Ax, Jan-Hugo Nihlén, Roland Johansson, Elisabet Lanner, Cecilia Billgren Askwall, Ann-Mari Persson Lundholm, Stefan Ulfswärd, Johan Drevemo, Ursula Grünerwald, Olof Bergendal, Inger Linge, Gunnel Stenqvist och Elisabet Berggård.

Ersättare
Victor Backström, Siv Ulander, Lars Jakobsson, Ernst Tanner, Lars Gonzales Carlsson, Bengt Nylander, Eva Olovsdotter, Clas Boström och Marianne Themptander.

Borgerligt alternativ

12 ledamöter
Lars Svärd, Martin Valfridsson, Claes-Johan Bonde, Georg Lagerberg, Suzanne Fredborg, Inger Olsson Blomberg, Hanna Hesser Nordin, Björn Falkeblad, Björn Karlsson, Lars Malmstål, Lars Berglund och Anette Hellström .

Ersättare
Stefan Oesman, Viktor Norén, Gaby Borglund, Thorwald Nilsson, Sten Toll och Hans Wilhelm Beausang.

Centerpartiet

8 ledamöter
Daniel Sunesson, Gunilla Blom, Anne-Marie Karlsson, Cecila Önfelt, Julian Kaijser, Karin Simonsson Norling, Håkan Jonsson och Lovisa Kronsporre.

Ersättare
Sven-Olof Kåhre, Marcela Arosenius, Ing-Marie Laingren och Anette Denborg.

Sverigedemokraterna

7 ledamöter
Christina Wallmark, Arnold Boström, Magnus Dahlberg, Göran Ek och Stefan Buncic, Jimmy Fors och David Lång.

Ersättare
Lars Johansson, Annika Boström, Peter Wallmark och Kennerth Valtersson.

Vänstern i Svenska kyrkan

6 ledamöter
Britt Björneke, Carita Stenbacka Tenezakis, Annacarin Wallin, Klas Ek, Jonas Ljungstedt och Eva Sjöström.

Ersättare
Maria Iribarne Gomez Haedo, Eddie Vivenius och Madeleine Gyllenhammar.

Fria liberaler i Svenska kyrkan

5 ledamöter
Margaretha Herthelius, Göran Aspgren, Helena Bargholz, Olov Lindquist och Caroline Åkerhielm.

Ersättare
Raili Buresund Ahlfors, Sten Grack och Ylva Löfstrand.

Frimodig kyrka

2 ledamöter
Göran Lostig och Mikael Johansson. 

Ersättare
Dan Evaldsson och Helena Edlund.

Kristdemokrater i Svenska kyrkan

2 ledamöter
Kerstin Rossipal och Agnetha Hilding Qvarnström.

Ersättare
Berith Jansson och Elisabet Åslund Hillbratt.

Miljöpartister i Svenska kyrkan

2 ledamöter
Marja Sandin-Wester och Staffan Lundstedt.

Ersättare
Marianne Broman och Magnus Jarnling.

Öppen kyrka

2 ledamöter
Charlotte Haggren och Helena Inghammar.

Ersättare
 Christoffer Stavenow och Susanna Widner.

Gröna kristna

1 ledamot
Åsa Öckerman.

Ersättare
Hjördis Herlitz och Roland von Malmborg.