Stiftsfullmäktiges sammansättning

Stiftsfullmäktiges sammansättning 2022-2025

Arbetarepartiet Socialdemokraterna

23 ledamöter
Daniel Larson, Inger Lundberg, Birgitta Nilsson, Lars Rande, Inger Arvidsson Nybrant, Iréne Pierazzi, Jean-Pierre Zune, Gunilla Fredlund, Monica Sundström, Lars Bryntesson, Eva Wedberg, Olle Burell, Anna Forsell, Ove Andersson, Amanda Valldor, Joel Stade, Nanna Tranströmmer, Raimond Molander, Inger Edvardsson, Ing-Marie Gidlööf, Carl Michael Palmér, Eva Louise Erlandsson Slorach och Lennart Ängeby.

Ersättare
Stig Nyman, Anette Pettersson, Claes Gunnar Bidebo, Carl Johan Karlsson, Barbro Bergstedt, Sven Bergström, Kristina Salenstedt Linder, Carina Sjögren, Leif Jansson, Britt Sternervall, Hans Erik Göran Dahlstrand och Evina Zebili.

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

17 ledamöter 
Ulla Birgersdotter, Roland Johansson, Cecilia Billgren Askwall, Jan-Hugo Nihlén, Eva Olovsdotter, Erik Ringheim, Elisabeth Ringheim, Micael Stehr, Staffan Törnqvist, Frida Falk, Olof Bergendal, Toivo Sjörén, Micael Terstedt, Inger Linge, Victor Backström, Ingrid Skelton Kockum och Dan Lannerö.

Ersättare
Karl-Erik Forsgren, Ragnar Ståhle, Alexandra Holmberg, Lars-Olov Samuelsson, Bertil Persson, Eva Gustafsson, Olof Zdilar, Tord Lennart Arlinger och Siv Ulander.

Borgerligt alternativ

12 ledamöter
Anette Hellström, Claes-Johan Bonde, Kerstin Tufvesson, Per Josefsson, Antonia Christiansson, Stefan Oesman, Suzanne Fredborg, Martin Valfridsson, Hanna Hesser Nordin, Hans Ulfvebrand, Inger Olsson-Blomberg och Björn Falkeblad.

Ersättare
Charlotta Larsson, Lars Berglund, Viktor Norén, Claes Eliasson, Gaby Borglund och Nils Per Arne Molander.

Vänstern i Svenska kyrkan

11 ledamöter
Maria Iribarne Gomez Haedo, Kaya Åhlander, Britt Björneke, Håkan Jörnehed, Eva Sjöström, Ann-Marie Strömberg, Carita Stenbacka Tenezakis, Klas Ek, Jonas Ljungstedt, Maria Normasdotter och Elsa Johansson.

Ersättare
Ellen Skånberg, Anne Sörman, Stig Johnell och Eva-Karin Schönbeck.

Centerpartiet

6 ledamöter
Anette Denborg, Mikael Peterson, Malin Henriksson, Gunilla Blom, Håkan Jonsson och Ulla Örtberg.

Ersättare
Tomas Selin, Eva Dixner och Cecilia Önfelt.

Sverigedemokraterna

6 ledamöter
David Lång, Christian Delhage, Gary Aelius, Ulf Wester, Per Carlberg och Arnold Boström.

Ersättare
Wilhelm Eriksson, Marie Dycefield-Scott och Elisabet Laestadius Mellström.

Miljöpartister i Svenska kyrkan de gröna

4 ledamöter
Stephan Gullberg, Anders Ödmark, Ylva Larsson och Staffan Lundstedt.

Ersättare
Marja Sandin Wester och Kerstin Margareta Yman Nederdal.

Öppen kyrka

4 ledamöter
Christoffer Stavenow, Elisabet Lanner, Charlotte Haggren och Helena Inghammar.

Ersättare
Lennart Berneklint och Maria Holmström Mellberg.

Fria liberaler i Svenska kyrkan

3 ledamöter
Caroline Åkerhielm, Margaretha Herthelius och Olov Lindquist.

Ersättare
Göran Aspgren och Helena Bargholz.

Kristdemokrater i Svenska kyrkan

2 ledamöter
Elisabet Åslund Hillbratt och Kerstin Rossipal.

Ersättare
Fredrik Wallén och Malin Gunnesson.

Alternativ för Sverige

1 ledamot
Lennart Matikainen

Ersättare
Marie Axelsson Ahl och Krister Stehag.

Frimodig kyrka

1 ledamot
Daniel Ringdahl

Ersättare
Göran Lostig och Dan Evaldsson.

Gröna kristna

1 ledamot
Vanja Eriksson

Ersättare
Roland von Malmborg och Göran Börjesson.