Stiftsfullmäktiges sammansättning

Stiftsfullmäktiges sammansättning 2022-2025

Arbetarepartiet Socialdemokraterna

23 ledamöter
Daniel Larson, Inger Lundberg, Lars Holmström, Birgitta Nilsson, Lars Rande, Iréne Pierazzi, Jean-Pierre Zune, Gunilla Fredlund, Monica Sundström, Lars Bryntesson, Eva Wedberg, Olle Burell, Anna Forsell, Ove Andersson, Amanda Valldor, Joel Stade, Nanna Tranströmmer, Raimond Molander, Inger Edvardsson, Johnny Rickemo Lundell, Ing-Marie Gidlööf, Carl-Michael Palmér och Eva Louise Erlandsson Slorach. 

Ersättare
Inger Arvidsson Nybrant, Stig Nyman, Anette Pettersson, Carl Johan Karlsson, Barbro Bergstedt, Sven Bergström, Lennart Ängeby, Kristina Salenstedt Linder, Kekke Waltersson, Carina Sjögren, Leif Jansson och Britt Stenervall.

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

17 ledamöter 
Ulla Birgersdotter, Roland Johansson, Cecilia Billgren Askwall, Jan-Hugo Nihlén, Eva Olovsdotter, Erik Ringheim, Linda Cigéhn, Micael Stehr, Staffan Törnqvist, Frida Falk, Olof Bergendal, Lars-Olof Landin, Toivo Sjörén, Micael Terstedt, Inger Linge, Victor Backström och Ingrid Skelton Kockum.

Ersättare
Dan Lannerö, Elisabeth Elmi, Karl-Erik Forsgren, Ragnar Ståhle, Alexandra Holmberg, Lars-Olov Samuelsson, Bertil Persson, Eva Gustafsson, och Olof Zdilar.

Borgerligt alternativ

12 ledamöter
Anette Hellström, Claes-Johan Bonde, Kerstin Tufvesson, Per Josefsson, Antonia Christiansson, Björn Karlsson, Suzanne Fredborg, Martin Valfridsson, Hanna Hesser Nordin, Hans Ulfvebrand, Inger Olsson-Blomberg och Björn Falkeblad.

Ersättare
Stefan Oesman, Charlotta Larsson, Lars Berglund, Viktor Norén, Claes Eliasson och Gaby Borglund.

Vänstern i Svenska kyrkan

11 ledamöter
Maria Iribarne Gomez Haedo, Kaya Åhlander, Britt Björneke, Håkan Jörnehed, Eva Sjöström, Ann-Marie Strömberg, Carita Stenbacka Tenezakis, Klas Ek, Jonas Ljungstedt, Maria Normasdotter och Elsa Johansson.

Ersättare
Ellen Skånberg, Anne Sörman, Stig Johnell och Eva-Karin Schönbeck.

Centerpartiet

6 ledamöter
Anette Denborg, Mikael Peterson, Malin Henriksson, Gunilla Blom, Håkan Jonsson och Ulla Örtberg.

Ersättare
Tomas Selin, Eva Dixner och Cecilia Önfelt.

Sverigedemokraterna

6 ledamöter
David Lång, Christian Delhage, Göran Ek, Per Carlberg, Arnold Boström och Marie Dycefield-Scott.

Ersättare
Gary Aelius, Ulf Wester och Wilhelm Eriksson.

Miljöpartister i Svenska kyrkan de gröna

4 ledamöter
Stephan Gullberg, Anders Ödmark, Ylva Larsson och Staffan Lundstedt.

Ersättare
Marja Sandin- Wester och Agneta Granström.

Öppen kyrka

4 ledamöter
Christoffer Stavenow, Elisabet Lanner, Charlotte Haggren och Helena Inghammar.

Ersättare
Fredrik Lind och Lennart Berneklint.

Fria liberaler i Svenska kyrkan

3 ledamöter
Caroline Åkerhielm, Margaretha Herthelius och Olov Lindquist.

Ersättare
Göran Aspgren och Helena Bargholz.

Kristdemokrater i Svenska kyrkan

2 ledamöter
Elisabet Åslund Hillbratt och Kerstin Rossipal.

Ersättare
Fredrik Wallén och Malin Gunnesson.

Alternativ för Sverige

1 ledamot
Lennart Matikainen

Ersättare
Marie Axelsson Ahl och Krister Stehag.

Frimodig kyrka

1 ledamot
Daniel Ringdahl

Ersättare
Göran Lostig och Dan Evaldsson.

Gröna kristna

1 ledamot
Hjördis Herlitz

Ersättare
Vanja Eriksson och Roland von Malmborg.