Fastighetsförvaltning

Stiftskansliet ger stöd till församlingar/pastorat inom bland annat fastighetsförvaltning, lokalförsörjningsplaner, vård- hållbarhetsfrågor. Vi följer upp och utövar tillsyn inom ramen för god fastighets- och kulturarvsförvaltning.

Lokalförsörjningsplaner

Enligt de nationella kyrkliga besluten ska varje församling/pastorat ha en av kyrkofullmäktige aktuell och fastställd lokalförsörjningsplan innan 1 januari 2022. Alla stiftets 53 församlingar/pastorat har nu upprättat och fått sina lokalförsörjningsplaner (LFP) fastställda av respektive Kyrkofullmäktige

Fastighetsregistret

Alla Stockholms stifts församlingar och pastorat slutförde sin inregistrering i det nya nationella fastighetsregistret till deadline 31 december 2018. Sedan dess har vi ett oerhört viktigt register på plats för att gemensamt kunna arbeta vidare med lokalförsörjningsplaner för en hållbar fastighetsförvaltning. 

Projekt vård- och underhållsplaner

Stiftsstyrelsen i Stockholms stift har uppdragit till stiftskansliet att ta fram vårdprogram och underhållsplaner för byggnader som används i församlingsverksamheten.

Så här söker din församling elstöd

Nu är det klart för församlingar att söka den andra omgången av elstöd för företag. Så här går man till väga för att ansöka.

Att tänka på för fastighetsägare som har skyddsrum

I 30 år har många skyddsrum gömt sig under oss utan att någon har skänkt dem särskilt många tankar. Kanske har de förvandlats till förråd, cykelrum eller hyrts ut till en annan verksamhet. Men ett förändrat omvärldsläge har gjort dem aktuella igen.