Fastighetsförvaltning

Stiftskansliet ger stöd till församlingar/pastorat inom bland annat fastighetsförvaltning, lokalförsörjningsplaner, vård- hållbarhetsfrågor. Vi följer upp och utövar tillsyn inom ramen för god fastighets- och kulturarvsförvaltning.

Lokalförsörjningsplaner

Enligt de nationella kyrkliga besluten ska varje församling/pastorat ha en av kyrkofullmäktige aktuell och fastställd lokalförsörjningsplan innan 1 januari 2022. Fram till dags dato har 46 av stiftets 53 församlingar/pastorat upprättat och fått sina lokalförsörjningsplaner (LFP) fastställda av respektive Kyrkofullmäktige

Fastighetsregistret

Alla Stockholms stifts församlingar och pastorat slutförde sin inregistrering i det nya nationella fastighetsregistret till deadline 31 december 2018. Sedan dess har vi ett oerhört viktigt register på plats för att gemensamt kunna arbeta vidare med lokalförsörjningsplaner för en hållbar fastighetsförvaltning.