Foto: Magnus Aronson/IKON

Barn, unga och föräldrar i kyrkan

Församlingar i Stockholms stift erbjuder allt ifrån öppen förskola till sommaraktiviteter, heltidsförskola, körverksamhet, spädbarnsmassage, babysång, scouter, tjejgrupper, miniorer, juniorer, föräldracaféer och mycket annat.

Barn i kyrkan

Barntimmar, Öppen förskola, lek och sång. I kyrkan är barnen alltid välkomna.

Ung i kyrkan

I kyrkan finns tid för skratt och möten med andra, men också tid för stillhet.

Föräldrar i kyrkan

Häng med på träffar med verktyg omkring föräldraskap och forskning som visar på vad som främjar barns positiva utveckling, föräldracaféer, föreläsningar och matkvällar.

Skolan och kyrkan

Skolkyrkan erbjuder allt från besök på förskola och skola, rytmik, teater, vandringar, krishantering och temadagar till enskilda samtal. Personal i församlingen finns tillgängliga för samtal med elever och personal.