Arbetsutskott

Arbetsutskottet bereder alla ärenden till stiftsstyrelsen utom de ärenden som bereds av övriga utskott. Därutöver är AU beslutande i personalärenden.

Ordinarie ledamöter

Biskop Andreas Holmberg, ordförande

Daniel Larson (S), förste vice ordförande

Ulla Birgersdotter (POSK), andre vice ordförande

Anna Forssell (S)

Mikael Peterson (C)

Suzanne Fredborg (BA)

Ersättare

Iréne Pierazzi (S)

Britt Björneke (ViSK)

Victor Backström (POSK)

Joel Stade (S)

Margaretha Herthelius (FiSK)

Hanna Hesser Nordin (BA)