Arbetsutskott

Arbetsutskottet bereder alla ärenden som ska behandlas av stiftsstyrelsen. Därutöver är AU beslutande i personalärenden.

Ordinarie ledamöter

Biskop Andreas Holmberg, ordförande

Daniel Larsson (S), förste vice ordförande

Ulla Birgersdotter (POSK), andre vice ordförande

Irene Pierazzi (S)

Daniel Sunesson (C)

Georg Lagerberg (BA)

Ersättare

Olle Burell (S)

Victor Backström (POSK)

Amanda Valldor (S)

Margaretha Herthelius (FiSK)

Hanna Hesser Nordin (BA)