Meny

Arbetsutskott

Arbetsutskottet bereder alla ärenden som ska behandlas av stiftsstyrelsen. Därutöver är AU beslutande i personalärenden.

Ordinarie ledamöter

Biskop Andreas Holmberg, ordförande

Daniel Larsson (S), förste vice ordförande

Ulla Birgersdotter (POSK), andre vice ordförande

Irene Pierazzi (S)

Daniel Sunesson (C)

Jan-Olov Sundström (BA)

Ersättare

Olle Burell (S)

Victor Backström (POSK)

Amanda Valldor (S)

Margaretha Herthelius (FiSK)

Georg Lagerberg (BA)