Arbeta i kyrkan

Att arbeta i Svenska kyrkan innebär att arbeta för något man tror på. Församlingarnas huvuduppgift handlar om gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Men det finns också yrken inom kyrkomusik församlingspedagogik, administration och förvaltning. Svenska kyrkan har också ett stort engagemang i socialt arbete.

Lediga tjänster i Stockholms stift

Stiftskansliet söker

Kyrkans grundkurs

Stockholms stift samverkar med Sigtuna folkhögskola och ger grundkursen på halvfart med uppstart i augusti varje år och avslut i juni följande år.

Ideellt arbete och volontärarbete

I Svenska kyrkan kan man vara medarbetare på många sätt. Som ideell, förtroendevald eller anställd. Tillsammans bär alla kyrkans gemensamma uppdrag i världen.

Bli diakon

Diakon är ett yrke du vigs till. Det sker i en högtidlig gudstjänst i Storkyrkan. Om du påbörjat din rekryteringsprocess för Stockholms stift kommer en församling i stiftet att bli din framtida arbetsgivare.

Bli församlingspedagog

Som församlingspedagog arbetar du med att skapa mötesplatser för samtal om tro och liv.

Bli präst

En viktig uppgift för en präst är att inspirera andra att växa i tro genom att fira gudstjänst, samtala, undervisa och leda kyrkliga handlingar. Att samarbeta med andra är en självklarhet i Svenska kyrkan. Här kan du läsa om vad det innebär och hur antagning och utbildning går till.  

Bli kyrkomusiker

Många samlas när det är konserter och musik. Och musiken är ett av språken för att utrycka kyrkans budskap. Som kyrkomusiker spelar du vid gudstjänster, kyrkliga handlingar och konserter.