Foto: Magnus Aronson/Ikon

Gud såg att det var gott – Biskop Andreas Herdabrev om klimatet

Gud såg att det var gott – Att vara människa och kyrka i klimatnödens tid. Så heter biskop Andreas Holmbergs herdabrev, en uppmaning till fördjupning och förändring.

Det ljuvliga blågröna klot som Gud älskat fram genom miljarder år dignar under trycket av människan. Jorden lider av allt högre feber. Klimatnöden, med ekosystem som kollapsar och medvarelser som dör ut, påverkar i grunden vårt sätt att leva. Vad gör jag, vad gör du, vad gör vi? Vad kallar Gud oss människor till – som enskilda, som kyrka, som mänsklighet? Boken finns att beställa hos Verbum. Stiftets församlingar kan köpa den till ett rabatterat pris. Läs mer om erbjudandet på Kornet.

Bokens författare Andreas Holmberg, biskop i Stockholms stift i Svenska kyrkan, ställer utmanande frågor och söker svar. Livfullt beskriver han sju nycklar för en mänsklighet och kyrka i omvändelse utifrån en uppmaning från Jesus Kristus själv. Det är nycklar för människans skull, för allt levandes skull, ja för hela skapelsens skull. Boken är född ur hopp, trotsig glädje och ur över­tygelsen att förändring är möjlig. Lena Sjöberg har gjort bilderna i boken. 

Samtalsmaterial

Diskussionsmaterial utgående från herdabrevet Gud såg att det var gott – Att vara människa och kyrka i klimatnödens tid. Klicka på bilden för att öppna materialet i pdf-format.

Författaren och illustratören

Biskop Andreas Holmberg presenterar sju nycklar för en bättre framtid för vår jord i sin bok "Gud såg att det var gott". Lena Sjöberg har gjort illustrationerna. Hon arbetar både som illustratör och författare.

Klimatsamtal via Teams

På måndag den 9 oktober deltar biskop Andreas i ett samtal med Växjö stifts biskop Fredrik Modéus, med utgångspunkt i herdabrevet Gud såg att det var gott. Samtalet är en del av Växjö stifts fortbildningsvecka, och vem som helst kan följa samtalet via Teams, på denna länk: Gud såg att det var gott − ett herdabrev om klimatet. Samtalet börjar klockan 18 och pågår i ungefär två timmar.

Klimatmässa i Storkyrkan

Den 17 september hölls en ekumenisk mässa för klimaträttvisa i Storkyrkan i Gamla stan, i samband med manifestationen Week of action. Med inspiration från biskop Andreas Holmbergs bok Gud såg att det var gott. Att vara människa och kyrka i klimatnödens tid fördjupades olika teman som klimatsorg och klimatskuld, klimatförundran och klimatglädje.

Här finns programmet från klimatmässan för nedladdning.

Psalmer

Till biskop Andreas herdabrev hör fyra specialskrivna psalmer. Här kan du ladda ner texter och noter i pdf-format:

Gode Gud omvänd oss (uppdaterad version)

Text: Sofie Söderin och Cecilia Holmberg Musik: Cecilia Holmberg

Barnen

Text och musik: Cecilia Holmberg

Sakta ner på stegen

Text: Cecilia Holmberg Musik: Ylva Bjernerup

Gud såg att det var gott

Text: Cecilia Holmberg Musik: Lena Åkesson

Sagt om Gud såg att det var gott

Med engagemang och iver skriver biskop Holmberg om att vara kyrka och människa i klimatnödens tid. Han vill, och kommer säkert att kunna, inspirera såväl engagerade i kyrkan som människor av annan tro och övertygelse, till samtal, fördjupning och handling.
Håkan Stenow, BTJ

Genom Herdabrevet visar Andreas Holmberg på att miljö- och klimatfrågan är central i kyrkans arbete. Samtidigt vill jag gärna föra fram att detta herdabrev kan läsas långt utanför kyrkans kretsar. Avsnitten som beskriver sju nycklar rymmer mycket för oss alla att fundera på, som att kännas vid skuld, klimatsorg och vrede, behovet av att väcka förundran för naturen, odla tacksamhet, älska andra och naturen, och hur vi bör arbeta med visioner för att omställning av samhället, samt behovet av ett ”vi”, ett tillsammans, i detta arbete. Och avslutningsvis hoppet, som är så viktigt.
− Gustaf Lind, generalsekreterare WWF

Det är en vacker, realistisk och djup bok om varför klimatnöd är en självklar fråga för kyrkan, och för hela världen. Jag gläds över alla påminnelser om djurens plats i bibeln, de små fåglarna och bergen som vittnen, att det är en stjärna som visar vägen till Jesusbarnet.
Jag har saknat en sådan här bok, som så självklart visar att klimatnödläget hör samman med kristen tro, teologin, tillika gudstjänsten och de ordningar vi gestaltar. Bibelberättelserna ges nya dimensioner. Det är också en bok som tydligt vänder sig till alla, även de utan en artikulerad tro, och hjälper oss att arbeta tillsammans, måla nya bilder, påminna varandra om både handling och vila, stillhet, förtröstan och kärlek. 
− Sofia Camnerin, generalsekreterare Sveriges kristna råd

Biskop Andreas ger oss en tydlig teologisk grund för att klimatarbetet för global hållbarhet är absolut nödvändigt. Gud kallar oss att omvända oss till ett liv i samklang med sin skapelse. Särskilt glad är jag över den förankring i bibeltexter som han inleder boken med. Den kommer att vara en god hjälp för många av oss, vare sig vi behöver förankra vår egen hållning eller har i uppgift att förkunna i församlingen.
− 
Biskop Åsa Nyström, Luleå stift 

"Biskop Andreas Holmberg skriver personligt och insiktsfullt för att visa på vägar framåt i en tid då många människor resignerar. Drivkraften till ett liv på skapelsens villkor hämtar Andreas Holmberg ur tron på livets Gud och en längtan efter ett liv som stärker vår samhörighet. Gud älskar hela sin skapelse – djur, natur och människor – och människan är kallad att älska det Gud älskar."
− Pär Friberg, Kyrkoherde Daga församling

Fördjupning till herdabrevet

Här samlas litteratur och webblänkar till den som vill fördjupa sig i ämnet tillsammans med biskop Andreas herdabrev "Gud såg att det var gott".