Foto: Marita Eliason

Fler vägar till andlighet och tro

Det finns många vägar för människor att komma till tro. Gudstjänstlivets gemenskap och bönen är central i den kristna kyrkan. Vid sidan av den finns flera andliga nätverk som förenas kring dans, meditation, retreater och pilgrimsvandring.

Bön

Bön kan vara att söka källan varifrån livet kommer. En annan slags bön är att lyssna till vinden när man går i skogen.

Kristen djupmeditation

Meditation är en väg att finna Gud, sitt inre lugn och sin egen andning.

Ignatianskt inspirerad andlighet

En rörelse som syftar till fördjupning och breddning av andligt liv i bön, tystnad och andlig vägledning - att söka Gud i allt.

Heliga danser

En dans med form av bön och meditation med ritens skapande och helande kraft.

Pilgrimsvandring

Pilgrimsvandring. I kalendariet hittar du aktuella vandringar.

Sinnesrogudstjänst

Gudstjänstformen utgör ett möte mellan kyrkan och tolvstegsandligheten. Karakteristiskt för gudstjänsten är sinnesrobönen och det personliga delandet från någon som med Guds kraft blivit befriad från missbruk.