Foto: Magnus Aronson

Pilgrimsvandring

Pilgrimsvandringar och pilgrimsliv lockar allt fler. Människor ger sig ut på vägar och stigar i sitt sökande efter livets djup och i längtan efter inre och yttre uppbrott. Några färdvägar är urgamla och trampas upp på nytt, andra är nya och oprövade.

Stockholms Pilgrimscentrum i Tyresö

Pilgrimscentrum är öppet året om med vandringar, kurser programkvällar och inspirations-dagar. Markerade leder finns runt kyrka, slott och nationalpark.

Ingegerdsleden

Med hjälp av guideboken (finns att köpa i kyrkor längs leden, Storkyrkan i Stockholms och i Uppsala Domkyrka) eller via Naturkartans app kan du pilgrimsvandra 11 mil mellan Stockholm och Uppsala.

Pilgrim Vallentuna

Tre markerade vandringsleder, medeltida kyrkor, runstenar, pilgrimskapell och en pilgrimsgård som håller säsongsöppet är vad som möter dig vid Pilgrim Vallentuna, Frösunda kyrka.

Kärnordsvandringen på Stora Sköndal

Här kan du gå en kortare promenad och reflektera med Margareta Melins Kärnord som möter dig inristade på stenar längs vägen.

Birgittaverksamheter

Här tar du dig vidare till våra sidor om pilgrimsleden Birgittavandringen och annat arbete inspirerat av Birgitta.

Stolpe med märke utmed vandringsleden

Om pilgrimsleden

I Fresta församling finns ett Birgittastråk för såväl pilgrimer som söndagspromenerare och barnfamiljer

Sankt Botvids pilgrimsled

Sankt Botvids pilgrimsled sträcker sig mellan Salems kyrka och Botkyrka kyrka. Vandringsleden är ca 8 km lång.

Pilgrimsvandrare

Anna har börjat se på hela sitt liv som en vandring. Varje dag är som en pilgrimsvandring. En del av vår livsvandring här på jorden. - Det går uppför och nerför och ibland får man skavsår.