Valutskottet

Valutskottet bereder alla valärenden och fattar beslut enligt gällande delegationsordning.

Ordförande: Birgitta NIlsson (S)

Vice ordförande: Lars Jakobsson (Posk)

Övriga ledamöter: Ing-Marie Gidlööf (S)
Ann-Marie Strömberg (Visk)
Claes Johan Bonde (Ba)

Ersättare: Carl-Michael Palmér (S)
Johnny Rickemo Lundell (S)
Helena Inghammar (Öka)
Niclas Evén (Posk)
Kerstin Tufvesson (Ba)