Vapen och valspråk

Varje biskop har ett eget personligt vapen och väljer ett personligt motto, alltid ett bibelord.

Biskopsvapnet

Biskop Eva Brunnes heraldiska biskopsvapen visar en sköld med Stockholms stifts vapen, S:t Erik och den svenska flaggan samt Luther-Rosen som var Martin Luthers egen. Biskopsvapnet är framtaget i samarbete med Claus Berntsen vid Sveriges Heraldiska förening och utfört av konstnären Magnus Bäckmark.
– Korset påminner om att tron på den korsfäste och uppståndne gör oss saliga, säger Eva Brunne.

Bibelordet

"Gör inte skillnad på människor"
Biskop Eva Brunnes motto är hämtat från Jakobs brev 2:1.
– Det uttrycker den jämlika människosyn som präglar kyrkan, och påminner om vårt ansvar i samhället och i världen, säger Eva Brunne.