Natura 2000-områden

Ubby ekhage

Ubby ekhage är ett Natura-2000 område beläget vid Norsundet i Österåkers kommun. Området täcker ungefär 2,5 hektar och är beväxt med ett tjugotal stora ekar. Genom området rinner en liten bäck. I hagen finns spår av gammal åkermark med åkerhak, terasser och odlingsrösen.

I Sverige hade kronan så kallad regalrätt, dvs ensamrätt, på ek för skeppsbyggnad sedan medeltiden. Detta förbud att avverka ek fanns kvar till 1875 för privat mark. På kyrkans mark togs ekregalet bort först 1935.