Kyrkans grundkurs

Stockholms stift samverkar med Sigtuna folkhögskola och ger grundkursen på halvfart med uppstart i augusti varje år och avslut i juni följande år.

Kyrkans grundkurs vänder sig i första hand till dig som är intresserad av att arbeta i Svenska kyrkan som diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker eller präst.

Den är även vägledande för dig som vill utbilda dig för tjänst i Svenska kyrkan, men ännu inte bestämt dig för vad du ska utbilda dig till.

Grundkursen vänder sig också till dig som är intresserad av tro och livsfrågor eller redan är anställd i Svenska kyrkan, men saknar kyrklig utbildning.

Läs mer om Kyrkans grundkurs på Sigtuna folkhögskolas webbplats