Foto: Gustaf Hellsing

Bli kyrkomusiker

Många samlas när det är konserter och musik. Och musiken är ett av språken för att utrycka kyrkans budskap. Som kyrkomusiker spelar du vid gudstjänster, kyrkliga handlingar och konserter.

I Svenska kyrkan spelar musiken en viktig roll. Det handlar givetvis om att spela på gudstjänster av olika slag, men också om att leda körer, konserter, rockband, musikcaféer och att musicera med barnverksamheten.

Spela själv och stötta andra i musicerande

Som kyrkomusiker får du tid att spela själv, både i gudstjänster och vid konserter. Men huvuduppgiften är att stötta andra i deras musicerande. Du inspirerar körsångare i alla åldrar och ger lektioner i orgelspel och piano. Att samarbeta med andra medarbetare är en självklarhet i Svenska kyrkan.

Här får du veta mer om utbildningsvägen till kyrkomusiker.

Stockholms stifts rekryteringsprocess

För att bli kyrkomusiker i Stockholms stift behöver du:

  • Ha varit aktiv i församlingsverksamhet i en församling i Svenska kyrkan i minst två år.

  • Genomgått åtta veckors församlingspraktik.

  • Genomgått åtta kursdagar under minst ett år i stiftskansliets regi tillsammans med studenter från övriga kyrkliga yrkesutbildningar. För närvarande sker ingen formell lämplighetsprövning liknande den för diakoner och präster, men under församlingspraktik och i enskilda samtal tas frågor om kallelse och lämplighet upp.

Kontakt

Funderar du på att bli kyrkomusiker eller vill veta mer om yrket och utbildningsvägarna ska du kontakta stiftsmusiker Anna Pihl Lindén, tel 08-508 940 48 e-post anna.pihl.linden@svenskakyrkan.se