Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Stockholms stift Besöksadress: Klara Södra kyrkogata 1, 11152 Stockholm Postadress: Box 163 06, 10325 Stockholm Telefon:+46(8)50894000 E-post till Svenska kyrkan Stockholms stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Bli församlingspedagog

Som församlingspedagog arbetar du med att skapa mötesplatser för samtal om tro och liv.

En vanlig uppgift är att arbeta som gruppledare i såväl stora som små sammanhang med människor i olika åldrar. Tillsammans med andra leder och planerar pedagogen ofta församlingens arbete med konfirmander. Att bidra till pedagogiskt utvecklingsarbete i församlingen hör också till.

Ledarutveckling och handledning

Genom ledarutveckling och handledande samtal för ideella kan du visa på hur ett ledarskap med kristen grund tar sig uttryck. Att samarbeta med andra medarbetare är en självklarhet i Svenska kyrkan.

Stockholms stifts rekryteringsprocess

För att bli församlingspedagog i Stockholms stift behöver du:

  • Ha varit aktiv i församlingsverksamhet i en församling i Svenska kyrkan i minst två år.
  • Gått Kyrkans grundkurs.
  • Gjort åtta veckors församlingspraktik.
  • Gått åtta kursdagar under minst ett år i stiftskansliets regi tillsammans med studenter från övriga kyrkliga yrkesutbildningar.

För närvarande sker ingen formell lämplighetsprövning liknande den för diakoner och präster, men under församlingspraktik och i enskilda samtal tas frågor om kallelse och lämplighet upp.

Mer information på svenskakyrkan.se

För att få veta mer om utbildningsvägen till församlingspedagog, gå in på Svenska kyrkans webbplats Församlingspedagog  

Kontakt

Funderar du på att bli församlingspedagog eller vill veta mer om pedagogyrket och utbildningsvägarna ska du kontakta stiftspedagog Monica Johansson, tel 08-508 940 53, e-post monica.h.johansson@svenskakyrkan.se