Foto: Emma Dahlbäck

Bli församlingspedagog

Som församlingspedagog arbetar du med att skapa mötesplatser för samtal om tro och liv.

En vanlig uppgift är att arbeta som gruppledare i såväl stora som små sammanhang med människor i olika åldrar. Tillsammans med andra leder och planerar pedagogen ofta församlingens arbete med konfirmander. Att bidra till pedagogiskt utvecklingsarbete i församlingen hör också till.

Ledarutveckling och handledning

Genom ledarutveckling och handledande samtal för ideella kan du visa på hur ett ledarskap med kristen grund tar sig uttryck. Att samarbeta med andra medarbetare är en självklarhet i Svenska kyrkan.

Stockholms stifts rekryteringsprocess

För att bli församlingspedagog i Stockholms stift behöver du:

  • Ha varit aktiv i församlingsverksamhet i en församling i Svenska kyrkan i minst två år.
  • Gått Kyrkans grundkurs.
  • Gjort åtta veckors församlingspraktik.
  • Gått åtta kursdagar under minst ett år i stiftskansliets regi tillsammans med studenter från övriga kyrkliga yrkesutbildningar.

För närvarande sker ingen formell lämplighetsprövning liknande den för diakoner och präster, men under församlingspraktik och i enskilda samtal tas frågor om kallelse och lämplighet upp.

Mer information på svenskakyrkan.se

För att få veta mer om utbildningsvägen till församlingspedagog, gå in på Svenska kyrkans webbplats Församlingspedagog  

Kontakt

Funderar du på att bli församlingspedagog eller vill veta mer om pedagogyrket och utbildningsvägarna ska du kontakta stiftspedagog Monica Johansson, tel 08-508 940 53, e-post monica.h.johansson@svenskakyrkan.se