Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Stockholms stift Besöksadress: Klara Södra kyrkogata 1, 11152 Stockholm Postadress: Box 163 06, 10325 Stockholm Telefon:+46(8)50894000 E-post till Svenska kyrkan Stockholms stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Bli diakon

Diakon är ett yrke du vigs till. Det sker i en högtidlig gudstjänst i Storkyrkan. Om du påbörjat din rekryteringsprocess för Stockholms stift kommer en församling i stiftet att bli din framtida arbetsgivare.

Processen att bli diakon vilar på två ben: utbildning och personlig lämplighet. Många som söker sig till diakonyrket har en tidigare yrkeskarriär bakom sig. Det hänger ihop med kravet på en högskole/universitetsutbildning på lägst kandidatnivå.
Här kan du läsa vilka utbildningar som är behörighetsgrundande

Svenska kyrkans utbildningsinstitut beslutar om din utbildning är godkänd. Men lika viktigt som att ha en relevant utbildning är den personliga lämpligheten för yrket. Den bedöms av Stockholms stift innan du antas i en rekryteringsprocess.

ATT TÄNKA PÅ INNAN DU ANSÖKER TILL STIFTET 

•   Alla som ska arbeta som diakoner i Svenska kyrkan måste ha genomgått Svenska kyrkans grundkurs. Det är en utbildning som genomförs på halvfart under ett år. Många som går den kombinerar det med arbete. 
Här kan du läsa mer om grundkursen

•   Den som söker sig till diakonyrket ska ha tre års erfarenhet av församlingsarbete, ideellt eller som anställd.

•   Du behöver ha regelbunden kontakt med en diakon i en församling, som inför ansökan kan skriva ett rekommendationsbrev.

ANSÖKAN TILL STOCKHOLMS STIFT

Ta kontakt med stiftsdiakon Lena Burman Holmgren, tel 08-508 940 61 epost: lena.burmanholmgren@svenskakyrkan.se för att boka in ett möte. Där får du bland annat berätta om dig själv, din tro och hur du ser att den kan omsättas i praktiken i jobbet som diakon.

Under mötet kommer ni gemensamt fram till om det här är rätt väg för dig. Får du klartecken från stiftsdiakonen kan du skicka in en ansökan för att komma med i rekryteringsprocessen. Blanketten får du från stiftet. Skicka ansökan senast 15 januari för att komma med i nästa års rekryteringsprocess.

REKRYTERINGSPROCESSEN

Om du efter den 15 januari blir antagen till rekryteringsprocessen följer under våren ett standardiserat arbetsprov och samtal med en psykoterapeut, biskopen och en diakon. Du får också göra fyra veckors praktik i grupp under sommaren. Besked om du får bli diakonkandidat i Stockholms stift lämnas sedan av biskopen i september.

DIAKONIPROGRAMMET

Den pastoralteologiska utbildningen för diakoner, diakoniprogrammet, ges på helfart under två terminer vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Lund och Uppsala. Utbildningen startar varje hösttermin. Det finns även möjlighet att läsa på distans. 
Läs mer om den pastoralteologiska utbildningen

För att bli antagen till programmet krävs godkänd högskole/universitetsutbildning på lägst kandidatnivå inom områdena psykologi, socialt arbete, vård, medicin eller folkhälsa alternativt en yrkesexamen omfattande lägst 180 högskolepoäng inom motsvarande områden. Dessutom ska du vara antagen som diakonkandidat i Stockholms stift och ha genomgått åtta utbildningsdagar som kallas ”Mötesplats stift och student” samt gjort en månads enskild praktik.