Bli diakon

Diakon är ett yrke du vigs till. Det sker i en högtidlig gudstjänst i Storkyrkan. Om du påbörjat din rekryteringsprocess för Stockholms stift kommer en församling i stiftet att bli din framtida arbetsgivare.

Processen att bli diakon vilar på två ben: utbildning och personlig lämplighet. Man behöver en utbildning på minst 180 hp inom: psykologi, socialt arbete, vård, medicin eller folkhälsa,.
Här kan du läsa vilka utbildningar som är behörighetsgrundande

Svenska kyrkans utbildningsinstitut beslutar om din utbildning är godkänd. Men lika viktigt som att ha en relevant utbildning är den personliga lämpligheten för yrket. Den bedöms av Stockholms stift innan du antas i en rekryteringsprocess.

ATT TÄNKA PÅ INNAN DU ANSÖKER TILL STIFTET 

•   Alla som ska arbeta som diakoner i Svenska kyrkan, Stockholms stift måste ha genomgått Svenska kyrkans grundkurs. Det är en utbildning som genomförs på halvfart under ett år. Många som går den kombinerar det med arbete. 
Här kan du läsa mer om grundkursen

•  Den som vill vara med i en rekryteringsprocess ska ha tre års erfarenhet av församlingsarbete, ideellt eller som anställd.

•   Du behöver ha regelbunden kontakt med en diakon i en församling, som inför ansökan kan skriva ett rekommendationsbrev.

ANSÖKAN TILL STOCKHOLMS STIFT

Ta kontakt med stiftsdiakon Lena Burman Holmgren, tel 08-508 940 61 epost: lena.burmanholmgren@svenskakyrkan.se för att boka in ett möte. Där får du bland annat berätta om dig själv, din tro och hur du ser att den kan omsättas i praktiken i jobbet som diakon.

Under mötet kommer ni gemensamt fram till om det här är rätt väg för dig. Får du klartecken från stiftsdiakonen kan du skicka in en ansökan för att komma med i rekryteringsprocessen. Blanketten får du från rekryteringsansvarig i god tid före 15 januari det år du vill vara med i rekryteringsprocess.

REKRYTERINGSPROCESSEN

Om du blir antagen till rekryteringsprocessen följer under våren ett standardiserat arbetsprov och samtal med biskopen, en psykoterapeut och en diakon. Du får också göra fyra veckors praktik i grupp under sommaren. Besked om du får bli diakonkandidat i Stockholms stift lämnas sedan av biskopen i september.

DIAKONIPROGRAMMET

Den pastoralteologiska utbildningen för diakoner ges på helfart under två terminer vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Lund och Uppsala. Utbildningen startar varje hösttermin. Det finns även möjlighet att läsa på distans. 
Läs mer om den pastoralteologiska utbildningen

Innan du kan ansöka till diakonprogrammet ska du vara antagen diakonkandidat, ha genomgått 8 utbildningsdagar som kallas Mötesplats Stift och Student(MSS) samt ha genomfört en enskild praktikperiod i en församling under 1 månad.