Bli diakon

Diakon är ett yrke du vigs till. Det sker i en högtidlig gudstjänst i Storkyrkan. Om du påbörjat din rekryteringsprocess för Stockholms stift kommer en församling i stiftet att bli din framtida arbetsgivare.

Processen att bli diakon vilar på två ben: utbildning och personlig lämplighet. Utbildningen ska vara inom psykologi, socialt arbete, vård, medicin eller folkhälsa och omfatta minst 180 högskolepoäng.

Här kan du läsa vilka utbildningar som är behörighetsgrundande

Svenska kyrkans utbildningsinstitut beslutar om din utbildning är godkänd. Men lika viktigt som att ha en relevant utbildning är den personliga lämpligheten för yrket. Den bedöms av Stockholms stift innan du antas i en rekryteringsprocess.

ATT TÄNKA PÅ INför rekryteringsprocessen 

•   För att delta i rekryteringsprocess i Stockholms stift ska man ha genomgått Kyrkans grundkurs. Det är en utbildning som genomförs på halvfart under ett år. Många som går den kombinerar det med arbete. 
Här kan du läsa mer om grundkursen

•  Den som vill vara med i en rekryteringsprocess ska ha tre års erfarenhet av församlingsarbete, som ideell medarbetare eller som anställd.

•   Du behöver ha regelbunden kontakt med en diakon i en församling, som inför ansökan kan skriva ett rekommendationsbrev.

Börja med att ta kontakt med stiftsdiakon Lena Burman Holmgren, tel 08-508 940 61 epost: lena.burmanholmgren@svenskakyrkan.se för att boka in ett möte. Där får du bland annat berätta om dig själv, din tro och hur du ser att den kan omsättas i praktiken i arbetet som diakon. Observera att kontakten bör vara etablerad minst 6 månader innan det kan vara aktuellt med rekryteringsprocess.

Om du blir antagen till rekryteringsprocessen följer under våren ett standardiserat arbetsprov och samtal med biskopen, en psykoterapeut och en diakon. Du får också göra fyra veckors praktik i grupp under sommaren. Besked om du får bli diakonkandidat i Stockholms stift lämnas sedan av biskopen i september.

DIAKONIPROGRAMMET

Den pastoralteologiska utbildningen för diakoner ges på helfart under två terminer vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Lund och Uppsala. Utbildningen startar varje hösttermin. Det finns även möjlighet att läsa på distans. 
Läs mer om den pastoralteologiska utbildningen

Innan du kan ansöka till diakonprogrammet ska du vara antagen diakonkandidat, ha genomgått 8 utbildningsdagar som kallas Mötesplats Stift och Student (MSS) samt ha genomfört en enskild praktikperiod i en församling under 1 månad.