Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Stockholms stift Besöksadress: Klara Södra kyrkogata 1, 11152 Stockholm Postadress: Box 163 06, 10325 Stockholm Telefon: +46(8)50894000 E-post till Svenska kyrkan Stockholms stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Stiftsstyrelsen

Stiftsstyrelsen ska främja församlingslivet i stiftet och verka för dess utveckling. I denna roll har stiftsstyrelsen en ledande och strategisk uppgift. Ekonomi med budget och målskrivning är styrinstrument.

Stockholms stiftsstyrelse har tretton ordinarie ledamöter. Bild: Kristian Strand Larsson

Stiftsstyrelsen ska med uppmärksamhet följa de frågor som kan inverka på stiftets ekonomiska förutsättningar. Ett led i detta är att stiftet beslutar om indelning i kontrakt, pastorat och församlingar. Ekonomisk utjämning sker vidare genom att stiftsstyrelsen fördelar strukturbidrag, kyrkobyggnadsbidrag och kyrkoantikvarisk ersättning.

Ett ärende som ska behandlas i stiftsfullmäktige måste förberedas av stiftsstyrelsen.

Val till Svenska kyrkans nationella nivå samt till stift, församlingar och i förekommande fall till pastorat, genomförs var fjärde år. Stiftsstyrelsen har det övergripande ansvaret för alla direkta val i stiftet.

stifsstyrelsens sammansättning för mandatperioden 2018-2021

Biskop Eva Brunne 
Ordförande i stiftsstyrelsen
Eva Brunne   

Olle Burell (S) 
1:e vice ordförande i stiftsstyrelsen
olle.burell@svenskakyrkan.se

Ulla Birgersdotter (POSK)
2:a vice ordförande i stiftsstyrelsen
ulla.birgersdotter@svenskakyrkan.se 

Ordinarie ledamöter

Irene Pierazzi (S)
irene.pierazzi@svenskakyrkan.se

Daniel Larson (S)
daniel.larson@svenskakyrkan.se

Amanda Valldor (S)
amanda.valldor@svenskakyrkan.se

Daniel Sunesson (C)
daniel.sunesson@svenskakyrkan.se 

Margaretha Herthelius (FiSK)
Margaretha Herthelius  

Carita Stenbacka Tenezakis (VISK)
carita.stenbacka.tenezakis@svenskakyrkan.se  

Roland Johansson (POSK) 
Roland Johansson

Jan Olov Sundström (BA)
jan-olov.sundstrom@svenskakyrkan.se 

Georg Lagerberg (BA) 
georg.lagerberg@svenskakyrkan.se 

Arnold Boström (SD)
arnold.bostrom@svenskakyrkan.se 

 

Ersättare 

Domprost Hans Ulfvebrand, biskopens ersättare i stiftsstyrelsen
Hans Ulfvebrand

Monica Sundström (S)
monica.sundstrom@svenskakyrkan.se 

Ove Andersson (S)
ove.andersson@svenskakyrkan.se 

Nanna Tranströmmer (S)
nanna.transtrommer@svenskakyrkan.se   

Gunilla Blom (C)
gunilla.blom@svenskakyrkan.se 

Charlotte Haggren (ÖKA)
charlotte.haggren@svenskakyrkan.se 

Olof Lindquist (FiSK)
olof.lindquist@svenskakyrkan.se 

Marja Sandin-Wester (MPSK)
marja.sandin-wester@svenskakyrkan.se  

Dan Lannerö (POSK)
dan.lannero@svenskakyrkan.se 

Stefan Ulfswärd (POSK)
stefan.ulfsward@svenskakyrkan.se   

Hanna Hesser Nordin (BA)
hanna.hesser.nordin@svenskakyrkan.se 

Kerstin Rossipal (KR)
kerstin.rossipal@svenskakyrkan.se

Marie Axelsson-Ahl (SD)
marie.axelsson.ahl@svenskakyrkan.se

 

Sammanträden 2018

7 februari

21 mars

2 maj

30 maj

12 september

7 november

5 december

Kontaktperson

Birgitta Ödmark, stiftsstyrelsens sekreterare
tel 08-508 940 20
Birgitta Ödmark