Stiftsstyrelsen

Stiftsstyrelsen ska främja församlingslivet i stiftet och verka för dess utveckling. I denna roll har stiftsstyrelsen en ledande och strategisk uppgift. Ekonomi med budget och målskrivning är styrinstrument.

Stockholms stiftsstyrelse har tretton ordinarie ledamöter. Foto: Kristian Strand Larsson

Stiftsstyrelsen ska med uppmärksamhet följa de frågor som kan inverka på stiftets ekonomiska förutsättningar. Ett led i detta är att stiftet beslutar om indelning i pastorat och församlingar. Ekonomisk utjämning sker vidare genom att stiftsstyrelsen fördelar strukturbidrag, kyrkobyggnadsbidrag och kyrkoantikvarisk ersättning.

Ett ärende som ska behandlas i stiftsfullmäktige måste beredas av stiftsstyrelsen.

Val till Svenska kyrkans nationella nivå samt till stift, församlingar och i förekommande fall till pastorat, genomförs var fjärde år. Stiftsstyrelsen har det övergripande ansvaret för alla direkta val i stiftet.

Stiftsstyrelsens sammansättning för mandatperiod

Biskop Andreas Holmberg
Ordförande i stiftsstyrelsen
andreas.holmberg@svenskakyrkan.se   

Daniel Larson (S) 
1:e vice ordförande i stiftsstyrelsen
daniel.larson@svenskakyrkan.se

Ulla Birgersdotter (POSK)
2:a vice ordförande i stiftsstyrelsen
ulla.birgersdotter@svenskakyrkan.se 

Ordinarie ledamöter

Anna Forsell (S)
anna.forsell@svenskakyrkan.se   

Irene Pierazzi (S)
irene.pierazzi@svenskakyrkan.se

Britt Björneke (ViSK)
britt.bjorneke@svenskakyrkan.se     

Mikael Peterson (C)
nkm.peterson@gmail.com 

Staffan Lundstedt (MiSKDG)
staffan.lundstedt@svenskakyrkan.se  

Charlotte Haggren (ÖKA)
charlotte.haggren@svenskakyrkan.se  

Victor Backström (POSK)
victor.backstrom@svenskakyrkan.se   

Erik Ringheim (POSK) 
erik.ringheim@svenskakyrkan.se 

Suzanne Fredborg (Ba)
suzanne.fredborg@svenskakyrkan.se   

Hans Ulfvebrand (Ba) 
hans.ulfvebrand@svenskakyrkan.se 

Ersättare 

Domprost Jonas Eek biskopens ersättare i stiftsstyrelsen
jonas.eek@svenskakyrkan.se

Joel Stade (S)
joel.stade@svenskakyrkan.se  

Amanda Valldor (S)
amanda.valldor@svenskakyrkan.se 

Inger Lundberg (S)
inger.lundberg@svenskakyrkan.se 

Lars Bryntesson (S)
lars.bryntesson@svenskakyrkan.se  

Håkan Jörnehed (ViSK)
hakan.jornehed@svenskakyrkan.se 

Gunilla Blom (C)
gunilla.blom@svenskakyrkan.se 

Margaretha Hertelius (FiSK)
margaretha.herthelius@svenskakyrkan.se   

Dan Lannerö (POSK)
dan.lannero@svenskakyrkan.se 

Jan-Hugo Nilén (POSK)
jan-hugo.nilen@svenskakyrkan.se 

Micael Stehr (POSK)
micael.stehr@svenskakyrkan.se 

Hanna Hesser Nordin (Ba)
hanna.hesser.nordin@svenskakyrkan.se 

Kerstin Rossipal (Kr)
kerstin.rossipal@svenskakyrkan.se

Sammanträden 2023

14 februari

15-16 februari (besök av kyrkostyrelsen)

18 april 

31 maj 

12 september

31 oktober

12 december

Sammanträden 2024

13 februari

9 april

21 maj

10 september

22 oktober

10 december