Stiftsstyrelsen

Stiftsstyrelsen ska främja församlingslivet i stiftet och verka för dess utveckling. I denna roll har stiftsstyrelsen en ledande och strategisk uppgift. Ekonomi med budget och målskrivning är styrinstrument.

Stockholms stiftsstyrelse har tretton ordinarie ledamöter. Foto: Kristian Strand Larsson

Stiftsstyrelsen ska med uppmärksamhet följa de frågor som kan inverka på stiftets ekonomiska förutsättningar. Ett led i detta är att stiftet beslutar om indelning i kontrakt, pastorat och församlingar. Ekonomisk utjämning sker vidare genom att stiftsstyrelsen fördelar strukturbidrag, kyrkobyggnadsbidrag och kyrkoantikvarisk ersättning.

Ett ärende som ska behandlas i stiftsfullmäktige måste förberedas av stiftsstyrelsen.

Val till Svenska kyrkans nationella nivå samt till stift, församlingar och i förekommande fall till pastorat, genomförs var fjärde år. Stiftsstyrelsen har det övergripande ansvaret för alla direkta val i stiftet.

stifsstyrelsens sammansättning för mandatperioden 2018-2021

Biskop Andreas Holmberg 
Ordförande i stiftsstyrelsen
andreas.holmberg@svenskakyrkan.se   

Daniel Larson (S) 
1:e vice ordförande i stiftsstyrelsen
daniel.larson@svenskakyrkan.se

Ulla Birgersdotter (POSK)
2:a vice ordförande i stiftsstyrelsen
ulla.birgersdotter@svenskakyrkan.se 

Ordinarie ledamöter

Irene Pierazzi (S)
irene.pierazzi@svenskakyrkan.se

Olle Burell (S)
olle.burell@svenskakyrkan.se   

Amanda Valldor (S)
amanda.valldor@svenskakyrkan.se

Daniel Sunesson (C)
daniel.sunesson@svenskakyrkan.se 

Margaretha Herthelius (FiSK)
margaretha.herthelius@svenskakyrkan.se 

Carita Stenbacka Tenezakis (VISK)
carita.stenbacka.tenezakis@svenskakyrkan.se  

Roland Johansson (POSK) 
roland.johansson@svenskakyrkan.se

Hanna Hesser Nordin (BA)
hanna.hesser.nordin@svenskakyrkan.se  

Georg Lagerberg (BA) 
georg.lagerberg@svenskakyrkan.se 

Arnold Boström (SD)
arnold.bostrom@svenskakyrkan.se 

 

Ersättare 

Domprost Marika Markovits, biskopens ersättare i stiftsstyrelsen
marika.markovits@svenskakyrkan.se 

Monica Sundström (S)
monica.sundstrom@svenskakyrkan.se 

Ove Andersson (S)
ove.andersson@svenskakyrkan.se 

Nanna Tranströmmer (S)
nanna.transtrommer@svenskakyrkan.se   

Gunilla Blom (C)
gunilla.blom@svenskakyrkan.se 

Charlotte Haggren (ÖKA)
charlotte.haggren@svenskakyrkan.se 

Olov Lindquist (FiSK)
olov.lindquist@gmail.com 

Marja Sandin-Wester (MPSK)
marja.sandin-wester@svenskakyrkan.se  

Dan Lannerö (POSK)
dan.lannero@svenskakyrkan.se 

Victor Backström (POSK)
victor.backstrom@svenskakyrkan.se 

Suzanne Fredborg (BA)
suzanne.fredborg@svenskakyrkan.se  

Kerstin Rossipal (KR)
kerstin.rossipal@svenskakyrkan.se

David Lång (SD)
david.lang@svenskakyrkan.se 

Sammanträden 2021

16 februari

20 april

25 maj

7 september

19 oktober

14 december