Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Stockholms stift Besöksadress: Klara Södra kyrkogata 1, 11152 Stockholm Postadress: Box 163 06, 10325 Stockholm Telefon:+46(8)50894000 E-post till Svenska kyrkan Stockholms stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Stiftsstyrelsen

Stiftsstyrelsen ska främja församlingslivet i stiftet och verka för dess utveckling. I denna roll har stiftsstyrelsen en ledande och strategisk uppgift. Ekonomi med budget och målskrivning är styrinstrument.

Stockholms stiftsstyrelse har tretton ordinarie ledamöter. Bild: Kristian Strand Larsson

Stiftsstyrelsen ska med uppmärksamhet följa de frågor som kan inverka på stiftets ekonomiska förutsättningar. Ett led i detta är att stiftet beslutar om indelning i kontrakt, pastorat och församlingar. Ekonomisk utjämning sker vidare genom att stiftsstyrelsen fördelar strukturbidrag, kyrkobyggnadsbidrag och kyrkoantikvarisk ersättning.

Ett ärende som ska behandlas i stiftsfullmäktige måste förberedas av stiftsstyrelsen.

Val till Svenska kyrkans nationella nivå samt till stift, församlingar och i förekommande fall till pastorat, genomförs var fjärde år. Stiftsstyrelsen har det övergripande ansvaret för alla direkta val i stiftet.

stifsstyrelsens sammansättning för mandatperioden 2018-2021

Biskop Andreas Holmberg 
Ordförande i stiftsstyrelsen
andreas.holmberg@svenskakyrkan.se   

Daniel Larson (S) 
1:e vice ordförande i stiftsstyrelsen
daniel.larson@svenskakyrkan.se

Ulla Birgersdotter (POSK)
2:a vice ordförande i stiftsstyrelsen
ulla.birgersdotter@svenskakyrkan.se 

Ordinarie ledamöter

Irene Pierazzi (S)
irene.pierazzi@svenskakyrkan.se

Olle Burell (S)
olle.burell@svenskakyrkan.se   

Amanda Valldor (S)
amanda.valldor@svenskakyrkan.se

Daniel Sunesson (C)
daniel.sunesson@svenskakyrkan.se 

Margaretha Herthelius (FiSK)
margaretha.herthelius@svenskakyrkan.se 

Carita Stenbacka Tenezakis (VISK)
carita.stenbacka.tenezakis@svenskakyrkan.se  

Roland Johansson (POSK) 
roland.johansson@svenskakyrkan.se

Jan Olov Sundström (BA)
jan-olov.sundstrom@svenskakyrkan.se 

Georg Lagerberg (BA) 
georg.lagerberg@svenskakyrkan.se 

Arnold Boström (SD)
arnold.bostrom@svenskakyrkan.se 

 

Ersättare 

Domprost Hans Ulfvebrand, biskopens ersättare i stiftsstyrelsen
hans.ulfvebrand@svenskakyrkan.se

Monica Sundström (S)
monica.sundstrom@svenskakyrkan.se 

Ove Andersson (S)
ove.andersson@svenskakyrkan.se 

Nanna Tranströmmer (S)
nanna.transtrommer@svenskakyrkan.se   

Gunilla Blom (C)
gunilla.blom@svenskakyrkan.se 

Charlotte Haggren (ÖKA)
charlotte.haggren@svenskakyrkan.se 

Olov Lindquist (FiSK)
olov.lindquist@gmail.com 

Marja Sandin-Wester (MPSK)
marja.sandin-wester@svenskakyrkan.se  

Dan Lannerö (POSK)
dan.lannero@svenskakyrkan.se 

Victor Backström (POSK)
victor.backstrom@svenskakyrkan.se 

Hanna Hesser Nordin (BA)
hanna.hesser.nordin@svenskakyrkan.se 

Kerstin Rossipal (KR)
kerstin.rossipal@svenskakyrkan.se

David Lång (SD)
david.lang@svenskakyrkan.se 

Sammanträden 2020

4 februari

3 mars

31 mars

19 maj

18 augusti

6 oktober

24 november