Svenska kyrkan Stockholms stift

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Stockholms stift Besöksadress: Klara Södra kyrkogata 1, 11152 Stockholm Postadress: Box 163 06, 10325 Stockholm Telefon: +46(8)50894000 E-post till Svenska kyrkan Stockholms stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Stiftsstyrelsen

Stiftsstyrelsen ska främja församlingslivet i stiftet och verka för dess utveckling. I denna roll har stiftsstyrelsen en ledande och strategisk uppgift. Ekonomi med budget och målskrivning är styrinstrument.


Stockholms stiftsstyrelse har tretton ordinarie ledamöter. Bild: Kristian Strand Larsson

Stiftsstyrelsen ska med uppmärksamhet följa de frågor som kan inverka på stiftets ekonomiska förutsättningar. Ett led i detta är att stiftet beslutar om indelning i kontrakt, pastorat och församlingar. Ekonomisk utjämning sker vidare genom att stiftsstyrelsen fördelar strukturbidrag, kyrkobyggnadsbidrag och kyrkoantikvarisk ersättning.

Ett ärende som ska behandlas i stiftsfullmäktige måste förberedas av stiftsstyrelsen.

Val till Svenska kyrkans nationella nivå samt till stift, församlingar och i förekommande fall till pastorat, genomförs var fjärde år. Stiftsstyrelsen har det övergripande ansvaret för alla direkta val i stiftet.

stifsstyrelsens sammansättning

Biskop Eva Brunne 
Ordförande i stiftsstyrelsen
Eva Brunne    

Jan Olov Sundström (BA) 
1:e vice ordförande i stiftsstyrelsen
jan-olov.sundstrom@svenskakyrkan.se

Irene Pierazzi (S)
2:e vice ordförande
irene.pierazzi@svenskakyrkan.se

Inger Olsson Blomberg (BA) 
Ordinarie i stiftsstyrelsen
inger.olsson.blomberg@svenskakyrkan.se

Klas Weidstam (BA) 
Ordinarie i stiftsstyrelsen
klas.weidstam@svenskakyrkan.se

Björn Falkeblad (BA)
Ordinarie i stiftsstyrelsen
bjorn.falkeblad@svenskakyrkan.se

Lars Jakobsson (POSK) 
Ordinarie i stiftsstyrelsen
lars.e.jakobsson@svenskakyrkan.se

Roland Johansson (POSK) 
Ordinarie i stiftsstyrelsen
roland.johansson@svenskakyrkan.se

Georg Lagerberg (FISK) 
Ordinarie i stiftsstyrelsen
georg.lagerberg@svenskakyrkan.se 

Jan Forsell (S)
Ordinarie i stiftsstyrelsen
jan.forsell@svenskakyrkan.se

Daniel Larson (S)
Ordinarie i stiftsstyrelsen
daniel.larson@svenskakyrkan.se

Linnea Jensdotter (S)
Ordinarie i stiftsstyrelsen
linnea.jensdotter@svenskakyrkan.se 

Ylva Wahlström (MPSK) 
Ordinarie i stiftsstyrelsen
ylva.wahlstrom@svenskakyrkan.se

Ersättare 

Domprost Hans Ulfvebrand, biskopens ersättare i stiftsstyrelsen
Hans Ulfvebrand
 
Claes Johan Bonde (BA)
claes.johan.bonde@svenskakyrkan.se 

Lars Berglund (BA)
lars.berglund@svenskakyrkan.se
 
Ulla Tengelin (BA)
ulla.tengelin@svenskakyrkan.se

Carita Wallman Larsson (C)
carita.wallman.larsson@svenskakyrkan.se

Victor Backström (POSK)
Victor Backström

Ulla Birgersdotter (POSK)
ulla.birgersdotter@svenskakyrkan.se 

Kerstin Rossipal (KR)
kerstin.rossipal@svenskakyrkan.se

Jösta Claeson (S)
josta.claeson@svenskakyrkan.se

Ann-Sofie Mattsson (S)
ann-sofie.nelstrand@svenskakyrkan.se

Carl-Johan Karlson (S)
carl.johan.karlson@svenskakyrkan.se  

Charlotte Hagren (ÖKA)
charlotte.hagren@svenskakyrkan.se

Carita Stenbacka Tenezakis (VISK)
carita.stenbacka.tenezakis@svenskakyrkan.se

Sammanträden 2017

8 februari
29 mars
10 maj
7 juni
13 september
8 november
6 december

Sammanträden 2016

10 februari
31 mars
27 april
9 juni
14 september
2 november
7 december

Kontaktperson

Birgitta Ödmark, stiftsstyrelsens sekreterare
tel 08-508 940 20
Birgitta Ödmark