Tio tips till dig som vill hjälpa en medmänniska

Så här kan du hjälpa till både i det stora och det lilla. Tips till dig som vill hjälpa en medmänniska som har flytt.

Det sker arbete både i det stora och det lilla för att hjälpa

Volontär- och ideellt arbete inom Svenska kyrkan - kontakta en församling
Volontär- och ideellt arbete för Svenska kyrkan i Sverige och utomlands

Här är tips på hur man kan bidra som medmännsika.

  • Bjud hem en flyktingfamilj på lunch eller middag.

  • Bjud på bio, teater, gå på museum.

  • Gå till bibliotek och hjälp till att ordna lånekort.

  • Om behov finns av kläder och leksaker, ge av dina egna kläder och/eller fråga vänner.

  • Bli god man, det behövs många nu! Kontakta din kommun. Läs mer

  • Skaffa kunskap om flyktingarnas hemländer och orsakerna till flykten.

  • Sök upp din församling och fråga vad du kan bidra med. Sök församling

  • Samarbeta med organisationer med erfarenhet av flyktingfrågor som till exempel Röda Korset.

  • Stöd Svenska kyrkans internationella arbete med pengar på pg 90 0122-3, bg 900-1223, märkt K244, som går till flyktingar i Europa.  

  • Stöd Svenska kyrkans internationella arbete med pengar, pg 90 0122-3, bg 900-1223, K244, som går till flyktingar i Europa.