Foto: Johannes Frandsen/IKON

Barn i kyrkan

Församlingarna i Stockholms stift erbjuder öppen förskola, sommaraktiviteter, heltidsförskola, körverksamhet, spädbarnsmassage, babysång, scouter, tjejgrupper, miniorer, juniorer, föräldracaféer och mycket annat.

"Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte, sa Jesus för snart 2000 år sedan till sina lärjungar." I så gott som varje församling finns Öppen förskole-, minior- och juniorverksamhet. Dessutom finns i flera församlingar söndagsskola, allmän förskola för 4-5-åringar och heltidsförskola.
Kontaktuppgifter   
Sök församling.

Föräldrastöd

Ibland känns det svårt att vara förälder. Då kan det vara skönt att ha andra vuxna att prata med och få stöd i sitt föräldraskap.
En möjlighet som finns i all barn- och familjeverksamhet.