Svenska kyrkan Stockholms stift

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Stockholms stift Besöksadress: Klara Södra kyrkogata 1, 11152 Stockholm Postadress: Box 163 06, 10325 Stockholm Telefon: +46(8)50894000 E-post till Svenska kyrkan Stockholms stift Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Boka inspirerande föreläsare

Kunskap är till för att delas. Här finns kontaktuppgifter till personer i Stockholmsregionen som föreläser om olika delar av Svenska kyrkans internationella arbete.

Bettina Klinke

Erfarenhet 
•Deltog i utbytesprogrammet Ung i den världsvida kyrkan 2012.
•Styrelseledamot i Föreningen för Svenska kyrkans internationella arbete.
•Suppleant i Internationella rådet på nationell nivå.
•Gått den omfattande Världens kurs.

Föreläser gärna om
•Hur det är att dela någon annans vardag ute i världsvida kyrkan.
•Hur man som församling kan arbete både lokalt och nationellt med internationella frågor, samt ta hjälp av materialet Världens Kurs.
•Berätta om studieresan till Sydafrika, Kapstaden som hon gjorde med föreningen för det internationella arbetet hösten 2014.

Skicka e-post till Bettina 

Carola Hedqvist

Erfarenhet
•Volontär i Konde stift i Tanzania under tre månader 2014.
•Besökte ett 30-tal församlingar och föreläste om mikrofinans och mikrolån för församlingarnas kvinnogrupper.
•Hjälpte till att starta upp tre Vicobas.

Föreläser gärna om
•Erfarenheter kring volontärperioden.
•Mikrofinans och mikrolån, Vicoba.
•Women empowerment.

Skicka e-post till Carola 

Cassandra jenner

Erfarenhet 
•Stipendiat i Ung i den världsvida kyrkan.
•Tillbringade tre månader i Filippinerna.

Föreläser gärna om
•Hur det är att leva i ett land med helt andra förutsättningar än Sverige.
•Vilka de största skillnaderna och likheterna är mellan våra kulturer.
•Hur vardagen ser ut för människor.
•Vad det innebär att vara kristen och troende i Filippinerna, skillnader och likheter med Sverige.
•Erfarenheter av hur Svenska kyrkans internationella arbete konkret gör skillnad för utsatta människor vid katastrofer.

Skicka e-post till Cassandra

Inger Jonasson

Bild: Ulrika Lagerlöf

Erfarenhet 
•Arbetade på den lutherska skolan i Beit Sahour 1980-1985.
•Arbetade i Jordanien 1989-1991.
•Arbetade 2004-2012 på lutherska kyrkans kulturcenter i Betlehem, ICB med utställningar och kyrkotextilier.
•Bildlärare vid högskolan Dar Al Kalima College 2006-2012.

Föreläser gärna om
•Kultur som skapar hopp i Betlehem.
•Det palestinska konsthantverkets och konstens historia.
•Måleri - ett möte mellan människor, tro och historia.

Skicka e-post till Inger 

Kjell Jonasson

Bild: Ulrika Lagerlöf

Erfarenhet
•Började arbeta i Israel och Palestina i början av 80-talet och har sedan dess återvänt till länder i Mellanöstern under snart trettio år.
•Har arbetat på Jerusalem Interchurch Center som drivs av Kyrkornas världsråd samt på Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem.

Föreläser gärna om
•Hoppet om fred.
•Kairos Palestina-dokumentet - sanningens ögonblick.
•Svenska kyrkan i Mellanöstern - historia och samarbetspartners.
•Signe Ekblad - och Svenska Jerusalemsföreningen.
•Kristna i Mellanöstern.

Skicka e-post till Kjell 

Linnea Jensdotter

Erfarenhet
•Stipendiat i Ung i den världsvida kyrkan.
•Tillbringade tre månader i Costa Rica 2010.
•Engagerad i Svenska kyrkans ungas globala arbetsgrupp.
•Sitter i Stockholms stiftsstyrelse.

Föreläser gärna om
•Globala frågor som en drivkraft för ungas engagemang i kyrkan
•Vad det innebär att vara kyrka i framkant för social förändring, utifrån sina erfarenheter från den lutherska kyrkan i Costa Rica.

Skicka e-post till Linnea

Stina Ekholm-Tysk

Erfarenhet
•Praktikantprogrammet i Evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania, Moshi hösten 2015.
•Utvecklade i Moshi intresse och förståelse för kvinnofrågor, barn- och hälsofrågor.
•Läser teologi vid Teologiska Högskolan med inriktning på att bli präst i Svenska kyrkan.

Föreläser gärna om
•Erfarenheter från praktik i norra stiftet, Moshi av den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania.
•Kvinno- barn- och hälsofrågor.

Tove Lexén

Erfarenhet
•Stipendiat för Ung i den världsvida kyrkan i Tanzania.

Föreläser gärna om
•Livet och vardagen i Tanzania.
•Utbytesprogrammet Ung i den världsvida kyrkan.
•Den evangelisk lutherska kyrkan i Tanzania (ELCT).
•Klimat- och miljöförändringar i Tanzania.
•Det internationella arbetet och fastekampanjen.
•Håller även gärna i workshops om internationella frågor med exempelvis värderingsövningar och diskussioner.

Skicka e-post till Tove