Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Stockholms stift Besöksadress: Klara Södra kyrkogata 1, 11152 Stockholm Postadress: Box 163 06, 10325 Stockholm Telefon: +46(8)50894000 E-post till Svenska kyrkan Stockholms stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Boka inspirerande föreläsare

Kunskap är till för att delas. Här finns kontaktuppgifter till personer i Stockholmsregionen som föreläser om olika delar av Svenska kyrkans internationella arbete.

Carola Hedqvist

Erfarenhet
Volontär i Konde stift i Tanzania under tre månader 2014. Besökte ett 30-tal församlingar och föreläste om mikrofinans och mikrolån för församlingarnas kvinnogrupper. Hjälpte till att starta upp tre Vicobas.

Föreläser gärna om
Erfarenheter från volontärperioden. Mikrofinans och mikrolån, Vicoba. Women empowerment.

Kontakt
carola_hedqvist@hotmail.com 

Daniel Andersson

Bakgrund Varit på både studieresa i Moshi och i Jerusalem/Jordanien. Distriktsstyrelseledamot i Svenska Kyrkans Unga, samt sammankallande för det internationella utskottet i Svenska Kyrkans Unga i Stockholm stift. Gymnasialt utbildad inom natur- och samhällsvetenskapliga frågor. 

Föreläser gärna om resor: Till Bukoba med en konfirmandgrupp. Till Moshi i Tanzania, då Stockholms stift och Norra stiftet i Tanzania ingick ett samarbetsavtal och biskop Shoo installerades. Till Jerusalem och Jordanien i Jesu fotspår och mötet med religionsdialog.

Kontakt nilsgotedaniel@gmail.com 

Elin Dellås

Bakgrund Kandidatexamen i statskunskap från Uppsala universitet och arbetar nu med att administrera valet 2018 för Sigtuna kommun. 2016 var jag i Moshi, Tanzania med praktikantprogrammet för Stockholms stift. Där jobbade jag främst med sexuell och reproduktiv hälsa. Jag och en kollega startade ett projekt med menskoppar som sedan dess växt, tack vare nya praktikanter. Sedan jag kom hem har jag fortsatt inom svenska kyrkans internationella arbete som Agera volontär och inom SKUSS.

Föreläser gärna om livet i Moshi, Stockholms stifts samarbete med vänstiftet i norra Tanzania, arbetet vi gjorde och personliga erfarenheter. Har också många tips om hur man kan engagera sig själv och sin församling i Svenska kyrkans fantastiska internationella arbete. 

Kontakt e_dellas_@hotmail.com 

Inger Jonasson

Bild: Ulrika Lagerlöf

Erfarenhet 
Arbetade på den lutherska skolan i Beit Sahour 1980-1985 och i Jordanien 1989-1991. Arbetade 2004-2012 på lutherska kyrkans kulturcenter i Betlehem, ICB med utställningar och kyrkotextilier. Bildlärare vid högskolan Dar Al Kalima College 2006-2012.

Föreläser gärna om
Kultur som skapar hopp i Betlehem. Det palestinska konsthantverkets och konstens historia.

Kontakt
i.jonasson46@gmail.com 

Joakim Friberg

Bild: Martina Croner

Erfarenhet
Den förste som blev utsänd från Stockholms stift till Norra stiftet i Tanzania på stiftsnivå. Svenska kyrkan i utlandet och som Ageravolontär. Är präststudent och har arbetat med gatubarn i Zambia.

Föreläser gärna om 
Genderfrågor, interreligiöst arbete, den världsvida kyrkan och Svenska kyrkan i utlandet.

Kontakt 
Jocke.93@hotmail.com

Joakim Winbom

Joakim Winbom

Bakgrund Ungdomsledare sedan sju år i Sollentuna församling, vikarierande ungdomspedagog och deltagare av Ung i världsvida Kyrkan 2017.

Föreläser gärna om Utbytet med Tanzania, Svenska kyrkans internationella arbete, Agera volontärer, ledarutbildning och konfirmandarbete.

Kontakt joakim.winbom@svenskakyrkan.se 

Kajsa Sedergren

Bild: Martina Croner

Erfarenhet  
Nyligen hemkommen från Moshi, Tanzania, efter fyra månader med praktikantprogrammet. Har bott i Sydafrika under ett år och arbetat med barn. Har även arbetat på förskola i Bromma, samt som forskningsassistent på Karolinska Institutet med en barnallergistudie. 

Föreläser gärna  om
Livet i Moshi, Tanzania. Kvinnors rättigheter, samt utbildning för unga tjejer i reproduktiv hälsa.

Kontaktuppgift 
kajsa.sedergren@gmail.com 

Kjell Jonasson

Bild: Ulrika Lagerlöf

Erfarenhet
Började arbeta i Israel och Palestina i början av 80-talet och har sedan dess återvänt till länder i Mellanöstern under snart trettio år. Har arbetat på Jerusalem Interchurch Center som drivs av Kyrkornas världsråd samt på Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem.

Föreläser gärna om
Hoppet om fred. Kairos Palestina-dokumentet - sanningens ögonblick. Svenska kyrkan i Mellanöstern - historia och samarbetspartners. Signe Ekblad - och Svenska Jerusalemsföreningen. Kristna i Mellanöstern.

Kontakt
kjell.jonasson@svenskakyrkan.se 

Maja Lang Koppen

Erfarenhet
Har varit Sida-praktikant i ILCO, lutherska kyrkan i San José i Costa Rica under fyra och en halv månad. ILCO är en liten, ung och progressiv kyrka i ett konservativt samhälle präglat av den katolska kyrkan. ILCO strävar efter att vara en kyrka utan väggar och de arbetar mycket diakonalt med olika utsatta grupper. Under min tid som praktikant undersökte jag särskilt ILCOs arbete med HBTQ-personer och deras rättigheter.

Föreläser gärna om 
Lutherska kyrkan i Costa Rica.

Kontakt 
majalangkoppen97@gmail.com

Rebecca Lundberg

Bild: privat

Erfarenhet 
Diakonkandidat för Stockholms stift. pluggar nu psykologi på Stockholms Universitet. har deltagit på två studieresor anordnade av SKISS och Svenska kyrkan, en till Tanzania 2016 och en till Israel, Palestina och Jordanien år 2017.

Föreläser gärna om 
Israel, Palestina och Jordanienresan

Kontakt 
Rebecca.lundberg@hotmail.com 

Stina Ekholm-Tysk

Erfarenhet
Praktikantprogrammet i Evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania, Moshi hösten 2015. Utvecklade i Moshi intresse och förståelse för kvinnofrågor, barn- och hälsofrågor. Läser teologi vid Teologiska högskolan med inriktning på att bli präst i Svenska kyrkan.

Föreläser gärna om
Erfarenheter från praktik i norra stiftet, Moshi av den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania. Kvinno-, barn- och hälsofrågor.

Kontakt
stina.e.tysk@gmail.com