Foto: Magnus Aronson

Boka inspirerande föreläsare

Kunskap är till för att delas. Här finns kontaktuppgifter till personer i Stockholmsregionen som föreläser om olika delar av Act Svenska kyrkan och arbetet i den världsvida kyrkan.

Alicia Nilsson

Foto: privat

Bakgrund
Deltagare i utbytesprogrammet Ung i världsvida kyrkan år 2019. Utbytet varade under 3 månaders tid i den Filippinska kyrkan IFI (Philippine Independent Church).  

Föreläser gärna om 
Mina upplevelser från Filippinerna, utbytesprogrammet och Act Svenska kyrkan.

Kontakt
nilssonalicia@outlook.com 

Camila Castillo

Foto: Ulrica Robsarve

Bakgrund 
Ungdomsledare i Sollentuna församling de senaste fem åren. Utbytesdeltagare i Ung i den världsvida kyrkan programmet där jag under tre månader hamnade i Costa Rica.

Föreläser gärna om
Äventyret som blev min varadag. Mina upplevelser med ILCO (Iglesia Luterana Costaricense) som är den lutherska kyrkan i Costa Rica. En liten men progressiv kyrka som kämpar för allas rättigheter.

Kontakt
ccaastilloo@gmail.com 

Daniel Andersson

Bakgrund Under 2018 fick jag ett stipendium av tidigare ärkebiskop Anders Wejryd för ett projektförslag i Tanzania, där jag följde upp ACT Svenska kyrkans genusrättvise-program. Den första volontären som arbetat på Evangeliska Lutherska kyrkan i Tanzanias huvudkontor. Mitt primära fokus låg på inkluderingen av män i jämställdhetsfrågor och genusbaserat våld. Jag var med och startade Time-Travel-projektet, som var ett intiativ från ACT Svenska kyrkan, och ett samarbete med Kalmar läns museum och Svenska institutet. Jag arbetade även tätt med hälsodepartementet och följde upp SRHR-programmet och arbetade självmant med ett menskoppsprojekt. Jag har varit i Tanzania flertalet gånger på olika uppdrag, även i Uganda, Kenya, Jordanien och Israel och Palestina. För tillfället är jag student vid Uppsala Universitet, där jag läser en kandidat i praktiskt filosofi och statsvetenskap. 

Föreläser gärna om: Könsstympning, genusbaserat våld specifikt i östra Afrika, internationella relationer/bistånd, Palestina och Israel. Förutom min resa med Act Svenska kyrkan är jag också en certifierad icke-våldsutbildare på Kristna Fredsrörelsen, vilket innebär att jag älskar att föreläsa om ickevåld, både i sig självt men också i relation till Palestina/Israel-konflikten till exempel men också andra mångreligiösa sammanhang och konflikter. Jag är också i dialog med det lutherska världsförbundets initiativ Walking the Giant, en klimatambassadör vid ACT Svenska kyrkan, Agera-volontär och med i förbundsstyrelsen för både RFSL ungdom och Svenska kyrkans ungdom.

Kontakt nilsgotedaniel@gmail.com 

Elin Dellås

Foto: privat

Bakgrund Masterexamen i Global utveckling vid Köpenhamns Universitet, kandidat i statskunskap, Uppsala universitet. Från slutet av 2018 till början av 2019 spenderade jag tre månader som följeslagare i Betlehem, där jag såg palestiniernas vardag under ockupation och lärde mig om arbetet för fred bland palestinier och israeler. 2016 var jag i Moshi, Tanzania med praktikantprogrammet för Stockholms stift. Jag är fortsatt engagerad i Act Svenska kyrkan som Agera-volontär.
Föreläser gärna om följeslagarprogrammet och situationen i Betlehem och på Västbanken. Har också många tips om hur man kan engagera sig själv och sin församling i Svenska kyrkans fantastiska internationella arbete.
Kontakt elin.dellas@gmail.se 

Hampus Lind

Foto: privat

Bakgrund
Har under många år arbetat som vuxen och ungdomsledare under konfirmationstid. Deltog 2019 i utbytesprogrammet Ung i världsvida kyrkan. Utbytet var under 3 månaders tid i den Evangeliska Lutherska Kyrkan i Tanzania.

Föreläser gärna om
Mina upplevelser under utbytet och de människor och liv jag mötte, gärna med fokus på barn och unga.

Kontakt
hampus.lind.uivvk@gmail.com 

Helge Österberg

Foto: Ulrica Robsarve

Bakgrund
Jag tycker om att möta nya människor och upptäcka nya platser. Att vandra i naturen tycker jag är väldigt härligt, men trivs också i stadsmiljö där jag tycker om att utöva sporten "parkour"som är en livsstil för mig. 

Är nu hemma från Brasilien efter en fantastisk tre månaders upptäcktsresa som är en del av utbytesprogrammet Ung i den världsvida kyrkan.

Föreläser gärna om
Barns skilda förutsättningar i Brasilien och Sverige.

Kontakt
helge.osterberg@gmail.com 

Inger Jonasson

Foto: Ulrika Lagerlöf

Erfarenhet 
Arbetade på den lutherska skolan i Beit Sahour 1980-1985 och i Jordanien 1989-1991. Arbetade 2004-2012 på lutherska kyrkans kulturcenter i Betlehem, ICB med utställningar och kyrkotextilier. Bildlärare vid högskolan Dar Al Kalima College 2006-2012.

Föreläser gärna om
Kultur som skapar hopp i Betlehem. Det palestinska konsthantverkets och konstens historia.

Kontakt
i.jonasson46@gmail.com 

Joakim Friberg

Foto: Martina Croner

Erfarenhet
Den förste som blev utsänd från Stockholms stift till Norra stiftet i Tanzania på stiftsnivå. Svenska kyrkan i utlandet och som Ageravolontär. Är präststudent och har arbetat med gatubarn i Zambia.

Föreläser gärna om 
Genderfrågor, interreligiöst arbete, den världsvida kyrkan och Svenska kyrkan i utlandet.

Kontakt 
Jocke.93@hotmail.com

Joakim Winbom

Joakim Winbom

Bakgrund Ungdomsledare sedan sju år i Sollentuna församling, vikarierande ungdomspedagog och deltagare av Ung i världsvida Kyrkan 2017.

Föreläser gärna om Utbytet med Tanzania, Svenska kyrkans internationella arbete, Agera volontärer, ledarutbildning och konfirmandarbete.

Kontakt joakim.winbom@svenskakyrkan.se 

Jonas och Karin Bodin

Bakgrund
Efter tre år i öknen i Jordanien på Jesu dopplats, platsen där Johannes döparen levde och verkade kommer diakon Jonas Bodin tillsammans med sin fru Karin Bodin tillbaka och delar sina erfarenheter.

Föreläser gärna om
Att vandra med dopets vatten och fördjupas i tro, hopp och kärlek.
Tankar delas även från ”Pilgrimsvandring som ett rum för diakoni” en masteruppsats av Jonas Bodin.

Ett föredrag på 45-60 min.

Kontakt
jonas.bodin@svenskakyrkan.se 

Julia Hammarström

Foto: Ulrica Robsarve

Bakgrund
Började som konfirmand och ungdomsledare i flera år i Tyresö församling. Åkte 2018 till Costa Rica som deltagare i utbytesprogrammet Ung I Den Världsvida Kyrkan. Har därefter fortsatt engagerad som Ageravolontär för Act Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans Unga. Är även fredscoach för Svenska Freds- och skiljedomsföreningen. Studerar för tillfället vid Stockholms universitet. Brinner för alla människors lika rättigheter och inkludering.

Föreläser gärna om
Act Svenska kyrkan, Ageravolontärerna, klimaträttvisa, genusrättvisa, fredsfrågor, utbytesprogrammet Ung I Den Världsvida Kyrkan. Håller gärna i workshops där vi tillsammans får aktivera oss och tänka kring hur vi kan göra världen till en bättre plats!

Kontakt
jhammarstromo@gmail.com   

Kajsa Sedergren

Foto: Martina Croner

Erfarenhet 
Utsänd via Svenska kyrkan och praktikantprogrammet till Moshi, Tanzania. Där undervisade hon unga kvinnor i sexualkunskap och reproduktiv hälsa. 

Kajsa har även bott i Sydafrika och arbetat med barn och ungdomar från kåkstäderna i Västra Kap-provinsen. 

Föreläser gärna  om
Livet i Moshi med inriktning på reproduktiv hälsa och kvinnors rättigheter.

Kontaktuppgift 
kajsa.sedergren@gmail.com 

Kjell Jonasson

Foto: Ulrika Lagerlöf

Erfarenhet
Började arbeta i Israel och Palestina i början av 80-talet och har sedan dess återvänt till länder i Mellanöstern under snart trettio år. Har arbetat på Jerusalem Interchurch Center som drivs av Kyrkornas världsråd samt på Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem.

Föreläser gärna om
Hoppet om fred. Kairos Palestina-dokumentet - sanningens ögonblick. Svenska kyrkan i Mellanöstern - historia och samarbetspartners. Signe Ekblad - och Svenska Jerusalemsföreningen. Kristna i Mellanöstern.

Kontakt
kjell.jonasson@svenskakyrkan.se 

Maja Lang Koppen

Erfarenhet
Har varit Sida-praktikant i ILCO, lutherska kyrkan i San José i Costa Rica under fyra och en halv månad. ILCO är en liten, ung och progressiv kyrka i ett konservativt samhälle präglat av den katolska kyrkan. ILCO strävar efter att vara en kyrka utan väggar och de arbetar mycket diakonalt med olika utsatta grupper. Under min tid som praktikant undersökte jag särskilt ILCOs arbete med HBTQ-personer och deras rättigheter.

Föreläser gärna om 
Lutherska kyrkan i Costa Rica.

Kontakt 
majalangkoppen97@gmail.com

Rebecca Lundberg

Foto: privat

Erfarenhet 
Diakonkandidat för Stockholms stift och läser nu diakonprogrammet på Svenska Kyrkans Utbildningsinstitut. Har deltagit på studieresor till Tanzania, Israel, Palestina och Jordanien.

Var även med och genomförde en ekumenisk studieresa till Vitryssland och Lettland år 2018 med syftet att lyfta diakonala frågor och perspektiv. 

 

Föreläser gärna om 
Resorna till de olika länderna. 

Kontakt 
Rebecca.lundberg@hotmail.com 

Stina Ekholm-Tysk

Erfarenhet
Praktikantprogrammet i Evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania, Moshi hösten 2015. Utvecklade i Moshi intresse och förståelse för kvinnofrågor, barn- och hälsofrågor. Läser teologi vid Teologiska högskolan med inriktning på att bli präst i Svenska kyrkan.

Föreläser gärna om
Erfarenheter från praktik i norra stiftet, Moshi av den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania. Kvinno-, barn- och hälsofrågor.

Kontakt
stina.e.tysk@gmail.com