Sankta Ceciliapriset Stockholms stift

Sankta Ceciliapriset instiftades 1992 och delas ut årligen till någon som på ett förtjänstfullt sätt verkar för kyrkomusiken i Stockholms stift.

Sankta Ceciliapriset är ett svenskt musikpris, instiftat av Stockholms stift. Priset är uppkallat efter kyrkomusikens skyddshelgon Cecilia och syftar till att "främja musiken i Stockholms stifts församlingar”.

Prisutdelning

Priset tilldelas någon eller några som på ett förtjänstfullt sätt verkar för musiken i stiftets församlingar. 

Nominering till Ceciliapriset

Alla kan nominera personer till tävlingen på Svenska kyrkans webbplats.Vinnaren utses av en jury som består av biskop, stiftsdirektor, ledamöter ur stiftsstyrelsen, stiftsmusiker och  domkyrkoorganist.