Sankta Ceciliapriset Stockholms stift

Sankta Ceciliapriset instiftades 1992 och delas ut årligen till någon som på ett förtjänstfullt sätt verkar för kyrkomusiken i Stockholms stift.

Sankta Ceciliapriset är ett svenskt musikpris, instiftat av Stockholms stift. Priset är uppkallat efter kyrkomusikens skyddshelgon Cecilia och syftar till att "främja musiken i Stockholms stifts församlingar”.

Prisutdelning

Priset tilldelas någon eller några som på ett förtjänstfullt sätt verkar för musiken i stiftets församlingar. 

Nominering till Ceciliapriset

Alla kan nominera personer till tävlingen på Svenska kyrkans webbplats.Vinnaren utses av en jury som består av biskop, stiftsdirektor, ledamöter ur stiftsstyrelsen, stiftsmusiker och  domkyrkoorganist.

Nominera här