Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Stockholms stift Besöksadress: Klara Södra kyrkogata 1, 11152 Stockholm Postadress: Box 163 06, 10325 Stockholm Telefon:+46(8)50894000 E-post till Svenska kyrkan Stockholms stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Domkapitlet

Domkapitlet är ett självständigt inomkyrkligt organ som har till uppgift att tillsammans med biskopen stödja och utöva tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och pastorat.

 I tillsynen ingår:

  • Råd, stöd och hjälp dels i frågor som rör kyrkans lära, böcker, sakrament, gudstjänst och övriga handlingar, dels i rättsliga frågor och i förvaltningsfrågor.

  • Ytfärdande av församlingsinstruktion.

  • Biskopens visitationer i församlingar och pastorat.

  • Biskopens och domkapitlets granskning av hur präster och diakoner utövar sina uppdrag och efterlever avgivna vigningslöften.

  • Prövning av behörighet att utöva kyrkans vigningstjänst.

  • Befogenhetsprövning.

  • Beslutsprövning.

Domkapitlet prövar behörigheten av sökande till präst- och diakonanställningar samt avger yttranden innan någon anställs som präst eller diakon.  

Domkapitlet beslutar i vissa gudstjänst- och kollektärenden samt är överprövningsinstans i fråga om i kyrkoordningen särskilt angivna beslut.

Kontaktperson

Ann Nordberg, stiftsjurist
tel 08-508 940 33
ann.nordberg@svenskakyrkan.se

Läs mer om domkapitlet här 

Sammanträdesdagar 2020

15 januari

17 januari Prästexamen
19 januari Prästvigning

19 februari

18 mars (heldag)

15 april

7 maj

10 juni

5 juni Diakon- och prästexamen
7 juni Diakon- och prästvigning

19 augusti

16 september

14 oktober (heldag)

4 november

9 december

Domkapitlets sammansättning 2018-2021

Andreas Holmberg
Biskop, ordförande i domkapitlet

Hans Ulfvebrand
Domprost, vice ordförande i domkapitlet

Pernilla Landin
Diakon, ledamot av domkapitlet, vald av stiftets präster och diakoner

Anna-Lena Järvstrand
Domarledamot i domkapitlet

Håkan Jonsson
Ordinarie i domkapitlet (C)

Lars Jakobsson
Ordinarie i domkapitlet (POSK)

Kristina Lejdström
Ordinarie i domkapitlet (S)

 

Krister Kappel
Kyrkoherde, gemensam ersättare för biskopen och domprosten som ledamot, vald av stiftets präster och diakoner

Johannes Söderqvist
Komminister, ersättare i domkapitlet för ledamoten Pernilla Landin, vald av stiftets präster och diakoner

Gösta Ihrfeldt
Ersättare för domarledamoten

Caroline Åkerhielm 
Ersättare i domkapitlet (FiSK)

Kerstin Rossipal
Ersättare i domkapitlet (KR)

Lars Holmström
Ersättare i domkapitlet (S)