Foto: Magnus Aronsson

Kyrkorna på Pride  

Kyrkorna på Pride är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Svenska kyrkans unga, Equmeniakyrkan, Equmenia, EKHO, Sensus och Bilda i Stockholmsområdet och erbjuder ett omfattande program under Stockholm Pride.

Program Pride 2024

Under Pride i Stockholm 29 juli - 4 augusti har Kyrkorna på Pride, Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan, ett gemensamt program. Se hela programmet här!

Foto: Magnus Aronsson

Kyrkorna på Pride är ett samarbete vars främsta syfte är att planera och organisera våra olika samfunds medverkan under Stockholm Pride, som går av stapeln varje år under en vecka i augusti och där vi erbjuder ett omfattande program.

Kyrkorna på Pride medverkar på Stockholm Pride 

Läs mer här: https://www.stockholmpride.org/

Arbetsgruppen Kyrkorna på Pride

Det finns en arbetsgrupp som jobbar med närvaron i Prideparaden, i Pride Park, på Pride House och med Kyrkorna på Prides gemensamma gudstjänster.

HBTQI-nätverket

Det finns ett nätverk för HBTQI-frågor för alla som arbetar i en kyrka eller ett samfund i Stockholmsområdet. HBTQI-nätverket jobbar brett och träffas regelbundet under hela året och är också med i förberedelserna för Kyrkorna på Prides närvaro under prideveckan. Nätverket ses ca 2 ggr/termin. 

KONTAKT:

Hör av dig till linda.olofsson@svenskakyrkan.se om du vill vara med i Kyrkorna på Prides arbetsgrupp eller i HBTQI-nätverket. Om din församling vill bidra med programpunker under Pride, kontakta lina.landstrom@ekho.se.

Foto: Magnus Aronsson

Varför behövs Kyrkorna på Pride?

Tillsammans arbetar vi för att motverka diskriminering av HBTQI-personer - för en kyrka som inkluderar alla och möter varje människa med kärlek och respekt.  

Synen på HBTQI-frågor ser olika ut i de kristna kyrkorna, och genom tiderna har kyrkor tyvärr allt för ofta bidragit till förtrycket av HBTQI-personer. Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan har under senare år arbetat mycket med detta och strävar efter att vara öppna och inkluderande kyrkor där det finns rum för alla. Homo, bi -och transfobi skapas ofta pga av okunskap och rädsla inför det som är annorlunda eller inte följer normen. Genom vårt samarbete i Kyrkorna på Pride vill vi både sprida kunskap om HBTQI och visa att våra kyrkor vill vara inkluderande. Vårt mål är att ALLA, oberoende av sin sexualitet eller könsidentitet ska känna sig trygga och välkomna i den kristna gemenskapen. Vi tror på att varje människa är skapad till Guds avbild och älskad av Gud, och därför ska varje människa mötas med kärlek och respekt.  

Kyrkorna på Pride deltar på Pride House, Pride Park, Pride Parade, lokalt ute i församlingarna på Pride City och digitalt på sociala medier. Följ gärna Kyrkorna på Pride på Facebook (Kyrkorna på Pride) och Instagram (@kyrkornapapride)!

 

Foto: Magnus Aronsson
Ett kors av regnbågsfärgade blommor.

HBTQI i Svenska kyrkan Stockholms stift

Varje människa är skapad till Guds avbild och älskad av Gud. I Svenska kyrkan ska därför alla människor mötas med kärlek och respekt, oberoende av sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Seminarieserien Tro, Hopp och Kärlek

I tre 45-minutersprogram med spännande gäster får vi följa samtal om HBTQ-frågor.