Funktionsvariation

Kyrkan är en plats för möten mellan människor och Gud. För att människor ska kunna möta varandra ska det också vara möjligt att vara delaktig i och påverka det som händer.

Kyrkorummet och alla andra lokaler måste vara tillgängliga. Trösklar får inte vara för höga, ljudslingan måste fungera och det ska gå att förstå vad som händer och varför.

Ett inkluderande perspektiv en viktig aspekt av kyrkans verksamhet. Där vi utifrån våra likheter och olikheter kan mötas på lika villkor och vara delaktiga. Det kan handla om teknik; att ljudslingan funkar, att teckenspråkstolken är på plats eller i det språk som används.

Ett perspektiv som handlar om att ständigt lyfta frågan: kan alla vara med på det här? Är det någon som hamnar utanför? Finns det något vi kan göra för att möjliggöra för fler att vara delaktiga i gudstjänster och verksamheter?

Läs mer om den verksamhet för en kyrka med och för alla som finns Högalids församling:

Tre ungdomar sitter tillsammans utomhus, en av dem håller i en gitarr. Det är träd och vatten i bakgrunden.

En kyrka med och för alla

I Högalids församling vill vi att barn, unga och vuxna, alla med sina unika behov, ska hitta en plats att möta människor och Gud.